Poznański Portal Matematyczny

Spotkania z matematyką

Zgłoszenia na wykłady z cyklu Spotkania z matematyką oraz na zajęcia Koła Olimpijskiego z Informatyki

Do 15 września 2017 r. przyjmujemy zgłoszenia poznańskich szkół ponadgimnazjalnych na wykłady z cyklu Spotkania z matematyką oraz na zajęcia Koła Olimpijskiego z Informatyki. Wykłady odbywać się będą raz w miesiącu w poznańskich szkołach i są adresowane do uczniów uzdolnionych i zainteresowanych matematyką. Należy zgłaszać po dwie szkoły na jeden wykład. Zajęcia Koła Olimpijskiego z Informatyki będą się odbywać na Politechnice Poznańskiej, w poniedziałki począwszy od 9 października 2017 r. Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: krisgorn@amu.edu.pl.

Cyfrowe przetwarzanie sygnałów i informacji, czyli dlaczego warto uczyć się matematyki

W dniu 26 maja 2017 roku w VIII Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu odbył się kolejny wykłady z cyklu Spotkania z matematyką. Profesor Adam Dąbrowski z Politechniki Poznańskiej wygłosił wykład zatytułowany ,,Cyfrowe przetwarzanie sygnałów i informacji, czyli dlaczego warto uczyć się matematyki”.

W wykładzie wzięli udział także słuchacze z LO św. Marii Magdaleny i X LO w Poznaniu.

Streszczenie. Wszechobecne sygnały (zwłaszcza multimedialne) we współczesnym świecie i ich wpływ na rozwój społeczeństwa informacyjnego w tym na system edukacji. Jak rozumieć pojęcia „oczywiste” np. średnia arytmetyczna (algebraiczna) i średnia geometryczna oraz „abstrakcyjne” np. informacja i entropia. Jak uczyć i uczyć się matematyki, kształtując intuicję i wyobraźnię? Kilka uwag o różnych sposobach formułowania dowodów twierdzeń tj. ścisłość i ogólność kontra sugestywność i zrozumiałość. Krótka podróż po krainach algebry i geometrii. Trochę filozofii o wektorach. Macierze i ich wpływ na sztukę filmową. Graficzne wyobrażenie wektorów. Rozważania o przestrzeniach wektorowych jako trening wyobraźni. Wektory w przyrodzie i technice. Zamiana obrazu kolorowego na obraz w skali szarości jako przykład rzutowania przestrzeni na podprzestrzeń. Uniwersalne środowisko obliczeniowe Matlab i jego nieoczekiwane cechy, z których wynika, że komputerom nie zawsze można wierzyć!

Cyfrowe przetwarzanie sygnałów i informacji, czyli dlaczego warto uczyć się matematyki

W dniu 23 maja 2017 roku w Zespole Szkół Salezjańskich w Poznaniu odbył się kolejny wykłady z cyklu Spotkania z matematyką. Profesor Adam Dąbrowski z Politechniki Poznańskiej wygłosił wykład zatytułowany ,,Cyfrowe przetwarzanie sygnałów i informacji, czyli dlaczego warto uczyć się matematyki”.

Streszczenie. Wszechobecne sygnały (zwłaszcza multimedialne) we współczesnym świecie i ich wpływ na rozwój społeczeństwa informacyjnego w tym na system edukacji. Jak rozumieć pojęcia „oczywiste” np. średnia arytmetyczna (algebraiczna) i średnia geometryczna oraz „abstrakcyjne” np. informacja i entropia. Jak uczyć i uczyć się matematyki, kształtując intuicję i wyobraźnię? Kilka uwag o różnych sposobach formułowania dowodów twierdzeń tj. ścisłość i ogólność kontra sugestywność i zrozumiałość. Krótka podróż po krainach algebry i geometrii. Trochę filozofii o wektorach. Macierze i ich wpływ na sztukę filmową. Graficzne wyobrażenie wektorów. Rozważania o przestrzeniach wektorowych jako trening wyobraźni. Wektory w przyrodzie i technice. Zamiana obrazu kolorowego na obraz w skali szarości jako przykład rzutowania przestrzeni na podprzestrzeń. Uniwersalne środowisko obliczeniowe Matlab i jego nieoczekiwane cechy, z których wynika, że komputerom nie zawsze można wierzyć!

O głębokich twierdzeniach i prostych pomysłach

6 kwietnia 2017 roku, w LO św. Marii Magdaleny oraz w III LO im. św. Jana Kantego w Poznaniu odbyły się kolejne wykłady z cyklu Spotkania z matematyką. Doktor Maciej Dołęga z WMI UAM wygłosił wykład pt. ,,O głębokich twierdzeniach i prostych pomysłach”. W spotkaniu uczestniczyli również uczniowie z VIII LO im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Streszczenie. Często wśród młodych ludzi panuje przekonanie, że w matematyce wszystko co miało zostać udowodnione, zostało już udowodnione (najprawdopodobniej bardzo dawno temu). Zdarzają się również głosy z przeciwnego bieguna mówiące o tym, że współczesna matematyka, owszem, wciąż się rozwija, lecz jest to dziedzina piekielnie skomplikowana (niedostępna dla zwykłego śmiertelnika). Celem tego wykładu jest obalenie obu przytoczonych mitów. Postaram się przedstawić kilka wybitnych wyników relatywnie współczesnej matematyki, które opierają się na bardzo prostych ideach, pojawiających się już na etapie matematyki szkolnej.

Wykłady w ramach cyklu Spotkania z matematyk w semestrze letnim roku szkolnego 2016/2017 odbywają się w ramach projektu finansowanego przez Fundacje mBanku

mfundacja_logotyp_sowa

O zbiorach sum i różnic

W dniu 15 grudnia 2016 roku w II LO im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu odbył się kolejny wykłady z cyklu Spotkania z matematyką. Profesor Tomasz Schoen z WMI UAM wygłosił wykład zatytułowany ,,O zbiorach sum i różnic”.

W wykładzie uczestniczyli uczniowie z I LO w Poznaniu.

Streszczenie. W trakcie wykładu poznamy podstawowe pojęcia addytywnej kombinatoryki, jakimi są zbiór sum i zbiór różnic. Udowodnimy nierówność trójkąta Ruzsy oraz przedstawimy szereg fundamentalnych własności zbiorów sum. Opowiemy o energii addytywnej zbiorów, jej zastosowaniach i jej związkach ze zbiorami sum.

O zbiorach sum i różnic

W dniu 13 grudnia 2016 roku w VIII LO im. Adama Mickiewicza odbył się kolejny wykłady z cyklu Spotkania z matematyką. Profesor Tomasz Schoen z WMI UAM wygłosił wykład zatytułowany ,,O zbiorach sum i różnic”.

W wykładzie uczestniczyli uczniowie z LO św. Marii Magdaleny w Poznaniu.

Streszczenie. W trakcie wykładu poznamy podstawowe pojęcia addytywnej kombinatoryki, jakimi są zbiór sum i zbiór różnic. Udowodnimy nierówność trójkąta Ruzsy oraz przedstawimy szereg fundamentalnych własności zbiorów sum. Opowiemy o energii addytywnej zbiorów, jej zastosowaniach i jej związkach ze zbiorami sum.

O tym jak Herakles walczył z hydrą, czyli o potędze i słabościach matematyki

W dniu 23 listopada 2016 roku profesor Roman Murawski wygłosił w LO św. Marii Magdaleny w Poznaniu wykład ,,O tym, jak Herakles walczył z hydra, czyli o potędze i słabościach matematyki”. Wykład był kolejnym elementem cyklu ,,Spotkania z matematyką”.

Streszczenie. Metoda aksjomatyczna uważana jest za właściwą metodę matematyki, co więcej za najlepszą w ogóle metodę porządkowania i przekazywania wiedzy. Ma ona jednak pewne słabości. Wskazują je twierdzenia Gödla o niezupełności. Celem odczytu jest przybliżenie tych twierdzeń oraz ich uogólnień (twierdzenie Kirby’ego-Parisa) i parafraz (tytułowa walka Heraklesa z hydrą). Pokażemy też, jakie wynikają z nich wnioski dla metodologii matematyki i dla filozofii informatyki, w szczególności w zakresie problemów sztucznej inteligencji.

O tym jak Herakles walczył z hydrą, czyli o potędze i słabościach matematyki

W dniu 2 grudnia 2016 roku profesor Roman Murawski wygłosił w VI LO św. w Poznaniu wykład ,,O tym, jak Herakles walczył z hydra, czyli o potędze i słabościach matematyki”. Wykład był kolejnym elementem cyklu ,,Spotkania z matematyką”.

Streszczenie. Metoda aksjomatyczna uważana jest za właściwą metodę matematyki, co więcej za najlepszą w ogóle metodę porządkowania i przekazywania wiedzy. Ma ona jednak pewne słabości. Wskazują je twierdzenia Gödla o niezupełności. Celem odczytu jest przybliżenie tych twierdzeń oraz ich uogólnień (twierdzenie Kirby’ego-Parisa) i parafraz (tytułowa walka Heraklesa z hydrą). Pokażemy też, jakie wynikają z nich wnioski dla metodologii matematyki i dla filozofii informatyki, w szczególności w zakresie problemów sztucznej inteligencji.

O kryptologach z Uniwersytetu Poznańskiegio i niemieckiej Enigmie − wykład z cyklu ,,Spotkania z matematyką”

W dniu 27 października 2016 roku w VIII LO im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr hab. Magdalena Jaroszewska wygłosiła wykład ,,O kryptologach z Uniwersytetu Poznańskiegio i niemieckiej Enigmie” w ramach cyklu ,,Spotkania z matematyką”. W wykładzie uczestniczyli również uczniowie z LO św. Marii Magdaleny w Poznaniu.

Streszczenie. Na wykładzie poznamy historię złamania niemieckiej maszyny szyfrującej Enigmy w 1932 roku przez absolwentów matematyki Uniwersytetu Poznańskiego: Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego. Poznamy metody matematyczne złamania Enigmy, budowę maszyny, zasadę jej działania, możliwości szyfrowania w liczbach. Dowiemy się, że informacje i skonstruowany sprzęt przekazane aliantom umożliwiły im w czasie II wojny światowej odczytywanie niemieckich tajnych depesz, że był to znaczący polski wkład do szybszego zwycięstwa aliantów w tej wojnie. Na WMI UAM prowadzone są badania z zakresu kryptologii, również czcimy pamięć o naszych kryptologach.

Wykład odbył się w ramach projektu Potęga Matematyki.

Dzieje liczby − wykład z cyklu ,,Spotkania z matematyką”

W dniu 21 października 2016 roku wykład zatytułowany ,,Dzieje liczby” z cyklu ,,Spotkania z matematyką” wygłosiła prof. Magdalena Jaroszewska z WMI UAM. Wydarzenie miało miejsce w XVI LO im. Charles de Gaulle’a w Poznaniu.

Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć wykonanych podczas wykładu.

Wykład odbył się w ramach projektu Potęga Matematyki.

Gdzieś jest, lecz nie wiadomo gdzie. Dowody egzystencjalne.

Spotkania z matematyką,
dr Małgorzata Bednarska-Bzdęga
27 listopada 2015

Gdzieś jest, lecz nie wiadomo gdzie. Dowody egzystencjalne.

Streszczenie
Jak uzasadnić, że coś istnieje, bez opisywania konstrukcji tego czegoś? Opowiem między innymi o dowodach na istnienie ciekawych liczb niewymiernych i kolorowaniach metodą probabilistyczną.

Spotkania z matematyką

W ramach cyklu Spotkania z matematyką w piątek, 11 marca 2016 r., w auli VIII LO im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, odbędzie się wykład zatytułowany „O liczbie Pi”.

Prelegentem będzie pan prof. Kazimierz Świrydowicz z Wydziału Matematyki i Informatyki UAM.

W semestrze letnim roku szkolnego 2015/2016 Spotkania z matematyką realizowane są dzięki środkom finansowanym pozyskanym przez Poznańską Fundację Matematyczną od Fundacji mBanku, w ramach projektu Potęga matematyki.

mfundacja_logotyp_sowa

Do góry