Poznański Portal Matematyczny

Spotkania z matematyką

Informatyku! Ucz się polskiego − wykład z cyklu spotkania z matematyką

W dniu 11 i 14 grudnia 2017 roku w VIII i VI LO w Poznaniu prof. dr hab. Zygmunt Vetulani wygłosił wykład zatytułowany Informatyku! Ucz się polskiego z cyklu Spotkania z matematyką.

Poniżej zamieszczamy relację zdjęciową ze spotkania.

 

Matematyczna Lista Przebojów − wykład z cyklu spotkania z matematyką

W dniu 28 listopada 2017 roku w XXXVIII Dwujęzycznym LO w Poznaniu Jędrzej Garnek wygłosił wykład zatytułowany Matematyczna Lista Przebojów z cyklu Spotkania z matematyką.

Streszczenie. Wykład stanowi subiektywny przegląd najważniejszych pojęć współczesnej matematyki. Zaprezentowana ,,lista przebojów” jest pretekstem do zaprezentowania różnorodnych pojęć matematycznych – zarówno tych, których nie uczy się w szkole, jak i tych, które kojarzy każde dziecko. Na wykładzie zobaczymy jednak przy okazji, że matematycy (jak to matematycy) sformalizowali i uogólnili każde z tych pojęć do granic możliwości, zgodnie z hasłem Cantora: ,,Istota matematyki zawiera się w jej wolności!”.

Zdjęcia z wykładu można obejrzeć na stronie internetowej szkoły.

Matematyczna Lista Przebojów − wykład z cyklu spotkania z matematyką

W dniu 17 listopada 2017 roku w VII LO im. Dąbrówki w Poznaniu Jędrzej Garnek wygłosił wykład zatytułowany Matematyczna Lista Przebojów z cyklu Spotkania z matematyką.

Streszczenie. Wykład stanowi subiektywny przegląd najważniejszych pojęć współczesnej matematyki. Zaprezentowana ,,lista przebojów” jest pretekstem do zaprezentowania różnorodnych pojęć matematycznych – zarówno tych, których nie uczy się w szkole, jak i tych, które kojarzy każde dziecko. Na wykładzie zobaczymy jednak przy okazji, że matematycy (jak to matematycy) sformalizowali i uogólnili każde z tych pojęć do granic możliwości, zgodnie z hasłem Cantora: ,,Istota matematyki zawiera się w jej wolności!”.

Matematyka i informatyka w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu − wczoraj, dziś i jutro

W dniu 26 października 2017 roku w Liceum Ogólnokształcącym św. Marii Magdaleny w Poznaniu profesor Magdalena Jaroszewska z WMI UAM wygłosiła odczyt ,,Matematyka i informatyka w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu − wczoraj, dziś i jutro”. W wykładzie wzięli również udział uczniowie VIII Liceum Ogólnokształcącego z Poznania.

Streszczenie wykładu. Na wykładzie zapoznajemy się z historią matematyki i informatyki na Uniwersytecie Poznańskim (od 1955 roku noszącym imię Adama Mickiewicza). Dowiadujemy się, jakie osoby wywarły znaczący wpływ na rozwój i poziom badań naukowych oraz kształcenia. Poznajemy sukcesy Wydziału, osiągnięcia pracowników (też inne ich oblicza) oraz sukcesy studentów. Wspomina się znanych, wybitnych absolwentów oraz ich osiągnięcia. Podkreśla się, co ludzkość zawdzięcza matematyce i informatyce.

O liczbach, trójkątach, równaniach i szyfrach

W dniach 25 oraz 27 września 2017 roku odpowiednio w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Charles de Gaulle’a w Poznaniu i w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyły się kolejne wykłady z cyklu Spotkania z matematyką. Profesor Wojciech Gajda z Wydziału Matematyki i Infornmtyki UAM wygłosił wykład zatytułowany ,,O liczbach, trójkątach, równaniach i szyfrach”.

W wykładzie wzięli udział także uczniowie z LO św. Marii Magdaleny w Poznaniu.

Zgłoszenia na wykłady z cyklu Spotkania z matematyką oraz na zajęcia Koła Olimpijskiego z Informatyki

Do 15 września 2017 r. przyjmujemy zgłoszenia poznańskich szkół ponadgimnazjalnych na wykłady z cyklu Spotkania z matematyką oraz na zajęcia Koła Olimpijskiego z Informatyki. Wykłady odbywać się będą raz w miesiącu w poznańskich szkołach i są adresowane do uczniów uzdolnionych i zainteresowanych matematyką. Należy zgłaszać po dwie szkoły na jeden wykład. Zajęcia Koła Olimpijskiego z Informatyki będą się odbywać na Politechnice Poznańskiej, w poniedziałki począwszy od 9 października 2017 r. Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: krisgorn@amu.edu.pl.

Cyfrowe przetwarzanie sygnałów i informacji, czyli dlaczego warto uczyć się matematyki

W dniu 26 maja 2017 roku w VIII Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu odbył się kolejny wykłady z cyklu Spotkania z matematyką. Profesor Adam Dąbrowski z Politechniki Poznańskiej wygłosił wykład zatytułowany ,,Cyfrowe przetwarzanie sygnałów i informacji, czyli dlaczego warto uczyć się matematyki”.

W wykładzie wzięli udział także słuchacze z LO św. Marii Magdaleny i X LO w Poznaniu.

Streszczenie. Wszechobecne sygnały (zwłaszcza multimedialne) we współczesnym świecie i ich wpływ na rozwój społeczeństwa informacyjnego w tym na system edukacji. Jak rozumieć pojęcia „oczywiste” np. średnia arytmetyczna (algebraiczna) i średnia geometryczna oraz „abstrakcyjne” np. informacja i entropia. Jak uczyć i uczyć się matematyki, kształtując intuicję i wyobraźnię? Kilka uwag o różnych sposobach formułowania dowodów twierdzeń tj. ścisłość i ogólność kontra sugestywność i zrozumiałość. Krótka podróż po krainach algebry i geometrii. Trochę filozofii o wektorach. Macierze i ich wpływ na sztukę filmową. Graficzne wyobrażenie wektorów. Rozważania o przestrzeniach wektorowych jako trening wyobraźni. Wektory w przyrodzie i technice. Zamiana obrazu kolorowego na obraz w skali szarości jako przykład rzutowania przestrzeni na podprzestrzeń. Uniwersalne środowisko obliczeniowe Matlab i jego nieoczekiwane cechy, z których wynika, że komputerom nie zawsze można wierzyć!

Cyfrowe przetwarzanie sygnałów i informacji, czyli dlaczego warto uczyć się matematyki

W dniu 23 maja 2017 roku w Zespole Szkół Salezjańskich w Poznaniu odbył się kolejny wykłady z cyklu Spotkania z matematyką. Profesor Adam Dąbrowski z Politechniki Poznańskiej wygłosił wykład zatytułowany ,,Cyfrowe przetwarzanie sygnałów i informacji, czyli dlaczego warto uczyć się matematyki”.

Streszczenie. Wszechobecne sygnały (zwłaszcza multimedialne) we współczesnym świecie i ich wpływ na rozwój społeczeństwa informacyjnego w tym na system edukacji. Jak rozumieć pojęcia „oczywiste” np. średnia arytmetyczna (algebraiczna) i średnia geometryczna oraz „abstrakcyjne” np. informacja i entropia. Jak uczyć i uczyć się matematyki, kształtując intuicję i wyobraźnię? Kilka uwag o różnych sposobach formułowania dowodów twierdzeń tj. ścisłość i ogólność kontra sugestywność i zrozumiałość. Krótka podróż po krainach algebry i geometrii. Trochę filozofii o wektorach. Macierze i ich wpływ na sztukę filmową. Graficzne wyobrażenie wektorów. Rozważania o przestrzeniach wektorowych jako trening wyobraźni. Wektory w przyrodzie i technice. Zamiana obrazu kolorowego na obraz w skali szarości jako przykład rzutowania przestrzeni na podprzestrzeń. Uniwersalne środowisko obliczeniowe Matlab i jego nieoczekiwane cechy, z których wynika, że komputerom nie zawsze można wierzyć!

O głębokich twierdzeniach i prostych pomysłach

6 kwietnia 2017 roku, w LO św. Marii Magdaleny oraz w III LO im. św. Jana Kantego w Poznaniu odbyły się kolejne wykłady z cyklu Spotkania z matematyką. Doktor Maciej Dołęga z WMI UAM wygłosił wykład pt. ,,O głębokich twierdzeniach i prostych pomysłach”. W spotkaniu uczestniczyli również uczniowie z VIII LO im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Streszczenie. Często wśród młodych ludzi panuje przekonanie, że w matematyce wszystko co miało zostać udowodnione, zostało już udowodnione (najprawdopodobniej bardzo dawno temu). Zdarzają się również głosy z przeciwnego bieguna mówiące o tym, że współczesna matematyka, owszem, wciąż się rozwija, lecz jest to dziedzina piekielnie skomplikowana (niedostępna dla zwykłego śmiertelnika). Celem tego wykładu jest obalenie obu przytoczonych mitów. Postaram się przedstawić kilka wybitnych wyników relatywnie współczesnej matematyki, które opierają się na bardzo prostych ideach, pojawiających się już na etapie matematyki szkolnej.

Wykłady w ramach cyklu Spotkania z matematyk w semestrze letnim roku szkolnego 2016/2017 odbywają się w ramach projektu finansowanego przez Fundacje mBanku

mfundacja_logotyp_sowa

O zbiorach sum i różnic

W dniu 15 grudnia 2016 roku w II LO im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu odbył się kolejny wykłady z cyklu Spotkania z matematyką. Profesor Tomasz Schoen z WMI UAM wygłosił wykład zatytułowany ,,O zbiorach sum i różnic”.

W wykładzie uczestniczyli uczniowie z I LO w Poznaniu.

Streszczenie. W trakcie wykładu poznamy podstawowe pojęcia addytywnej kombinatoryki, jakimi są zbiór sum i zbiór różnic. Udowodnimy nierówność trójkąta Ruzsy oraz przedstawimy szereg fundamentalnych własności zbiorów sum. Opowiemy o energii addytywnej zbiorów, jej zastosowaniach i jej związkach ze zbiorami sum.

O zbiorach sum i różnic

W dniu 13 grudnia 2016 roku w VIII LO im. Adama Mickiewicza odbył się kolejny wykłady z cyklu Spotkania z matematyką. Profesor Tomasz Schoen z WMI UAM wygłosił wykład zatytułowany ,,O zbiorach sum i różnic”.

W wykładzie uczestniczyli uczniowie z LO św. Marii Magdaleny w Poznaniu.

Streszczenie. W trakcie wykładu poznamy podstawowe pojęcia addytywnej kombinatoryki, jakimi są zbiór sum i zbiór różnic. Udowodnimy nierówność trójkąta Ruzsy oraz przedstawimy szereg fundamentalnych własności zbiorów sum. Opowiemy o energii addytywnej zbiorów, jej zastosowaniach i jej związkach ze zbiorami sum.

O tym jak Herakles walczył z hydrą, czyli o potędze i słabościach matematyki

W dniu 23 listopada 2016 roku profesor Roman Murawski wygłosił w LO św. Marii Magdaleny w Poznaniu wykład ,,O tym, jak Herakles walczył z hydra, czyli o potędze i słabościach matematyki”. Wykład był kolejnym elementem cyklu ,,Spotkania z matematyką”.

Streszczenie. Metoda aksjomatyczna uważana jest za właściwą metodę matematyki, co więcej za najlepszą w ogóle metodę porządkowania i przekazywania wiedzy. Ma ona jednak pewne słabości. Wskazują je twierdzenia Gödla o niezupełności. Celem odczytu jest przybliżenie tych twierdzeń oraz ich uogólnień (twierdzenie Kirby’ego-Parisa) i parafraz (tytułowa walka Heraklesa z hydrą). Pokażemy też, jakie wynikają z nich wnioski dla metodologii matematyki i dla filozofii informatyki, w szczególności w zakresie problemów sztucznej inteligencji.

Do góry