Poznański Portal Matematyczny

Wielkopolska Liga Matematyczna Gimnazjalistów

Na naszym Wydziale w 2015 roku z inicjatywy osób związanych ze Studenckim Interdyscyplinarnym Kołem Naukowym Dydaktyki Matematyki rozpoczęto prace nad uruchomieniem Wielkopolskiej Ligii Matematycznej Gimnazjalistów. Na tym poziomie konkurs odbywa się po raz pierwszy w 2016 roku. Konkurs jest wzorowany na Wielkopolskiej Lidze Matematycznej adresowanej do uczniów szkół średnich. Liga działa pod patronatem Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Poznańskiej Fundacji Matematycznej. Konkurs polega na samodzielnym rozwiązywaniu w domu zadań, podzielonych na trzy serie: A, B, C; w każdej serii uczestnicy mają do rozwiązania po pięć zadań. Inicjatorzy konkursu stawiają sobie za cel wypełnienie luki pomiędzy Wojewódzkim Konkursem Matematycznym oraz Olimpiadą Matematyczną Gimnazjalistów.

Szczegółowe informacje o WLMG znajdują się pod adresem http://wlmg.wmi.amu.edu.pl

Do góry