Poznański Portal Matematyczny

Projekty

Niedyskretnie o matematyce dyskretnej — Festiwal Matematyki

W dniu 28 września 2017 roku na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM odbył się Festiwal Matematyki zatytułowany Niedyskretnie o matematyce dyskretnej.

W zajęciach wzięło udział łącznie około czterystu uczniów. Byli to reprezentanci szkół ponadgimnazjalnych, klas gimnazjalnych oraz ostatnich klas szkół podstawowych.

W ramach Festiwalu, wokół tematów z zakresu matematyki dyskretnej, przeprowadzono sześć wykładów popularnonaukowych, dziesięć warsztatów matematycznych oraz dwa konkursy matematyczne. Prelegentami byli między innymi profesorowie, doktorzy i doktoranci Wydziału Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu. Studenci WMiI przygotowali specjalnie na Festiwal wystawę prac origami oraz pokazy składania origami. Było w tym dniu na Wydziale bardzo kolorowo i radośnie!

Na Festiwal przybyli też goście — przedstawiciele Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania. Kilka festiwalowych refleksji o matematyce i nie tylko można znaleźć w artykule, jaki ukazał się na poznańskim portalu oświatowym UMP.

Prezentujemy kilka zdjęć z festiwalu.

Matematyczny kalendarz adwentowy

W dniu 3 grudnia 2017 roku opublikujemy pierwsze zadanie w tegorocznym konkursie adwentowym. Codziennie będziemy publikować po jednym zadaniu dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Na rozwiązania czekać będziemy 22 godziny. Szczegóły i zadania ukazywać się będą na stronie internetowej. Zachęcamy do udziału!

Informatura 2017

W 2014 roku w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się pierwsze edycja Informatury. Wówczas do próbnego egzaminu maturalnego na uniwersyteckim kampusie Morasko przystąpiło ponad 70 uczniów z poznańskich i podpoznańskich szkół, a w warsztatach dla nauczycieli, które odbywały się równolegle, wzięło udział kilkunastu doświadczonych dydaktyków informatyki.

Dwa lata od pierwszej edycji Informatura wróciła na poznańską mapę wydarzeń edukacyjnych. Dzięki finansowaniu pozyskanemu od Miasta Poznania przez Poznańską Fundację Matematyczną, Informatura stała się częścią projektu „Potęga matematyki” i może znów służy uczniom i nauczycielom. W tym roku mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w trzeciej edycji wydarzenia.

O projekcie

Próbny egzamin maturalny z informatyki odbędzie się dnia 8 grudnia 2017 r. w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Umultowska 87 (Kampus Morasko). Udział w wydarzeniu wymaga wcześniejszej rejestracji.

Szczegółowy harmonogram wydarzenia i informacje o zapisach znajdują się na stronie projektu.

Geometria dźwięków

W dniu 21 listopada 2017 roku w Auli Nova Akademii Muzycznej im. Ignacego Paderewskiego przy ulicy Święty Marcin 87, odbędzie się wykład popularnonaukowy ,,Geometria dźwięków”.

Wykład zostanie zaprezentowany dwukrotnie: o godz. 9:15 oraz o godz. 11:15 i jest adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych.

Wykład jest elementem cyklu Matematyka w muzyce i muzyka w matematyce, a jego celem jest ukazanie związków i podobieństw pomiędzy tymi odległymi − na pozór − dziedzinami. Nasze spotkanie z matematyką i muzyką poświęcone będzie geometrii, w szczególności interesującemu obiektowi, jakim jest wstęga Möbiusa. Podczas wykładu dowiemy się, czy Jan Sebastian Bach ukrył wstęgę Möbiusa w swoich kompozycjach.

Wstęp na każdy z wykładów jest bezpłatny, należy jednak zgłosić chęć uczestnictwa (max. 30 osób + 3 opiekunów) poprzez formularz rejestracji (rejestracja będzie czynna od 2 listopada 2017 od godz. 00:00 do 17 listopada 2017 roku do godziny 23:59).

Wydarzenie odbywa się w ramach projektu Potęga Matematyki” finansowanego przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznań. Wykład ,,Geometria dźwięków” jest efektem współpracy Poznańskiej Fundacji Matematycznej, Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Akademii Muzycznej im. Ignacego Paderewskiego w Poznaniu. Bezpośrednimi realizatorami wykładu są: prof. UAM dr hab. Maciej Kandulski (UAM), prof. AM dr hab. Monika Kędziora (AM), dr hab. Piotr Niewiedział (AM), dr Izabela Bondecka-Krzykowska (UAM), dr Paweł Kroczek (AM), mgr Piotr Sołkowicz (AM), Zespół Rytmiki Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu; opieka artystyczna: dr Kinga Ceynowa (AM), dr Agnieszka Chenczke-Orłowska (AM). Koordynatorem cyklu ,,Matematyka w muzyce i muzyka w matematyce” jest dr Maciej Grześkowiak (UAM).

Matematyka i informatyka w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu − wczoraj, dziś i jutro

W dniu 26 października 2017 roku w Liceum Ogólnokształcącym św. Marii Magdaleny w Poznaniu profesor Magdalena Jaroszewska z WMI UAM wygłosiła odczyt ,,Matematyka i informatyka w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu − wczoraj, dziś i jutro”. W wykładzie wzięli również udział uczniowie VIII Liceum Ogólnokształcącego z Poznania.

Streszczenie wykładu. Na wykładzie zapoznajemy się z historią matematyki i informatyki na Uniwersytecie Poznańskim (od 1955 roku noszącym imię Adama Mickiewicza). Dowiadujemy się, jakie osoby wywarły znaczący wpływ na rozwój i poziom badań naukowych oraz kształcenia. Poznajemy sukcesy Wydziału, osiągnięcia pracowników (też inne ich oblicza) oraz sukcesy studentów. Wspomina się znanych, wybitnych absolwentów oraz ich osiągnięcia. Podkreśla się, co ludzkość zawdzięcza matematyce i informatyce.

40. Konkurs Uczniowskich Prac z Matematyki im. Pawła Domańskiego

Zachęcamy do uczestnictwa w Konkursie, do napisania własnej, oryginalnej matematycznej pracy. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz podstawowych w klasach 7-8. Propozycje tematów, listę laureatów, wyniki niektórych prac, szczegółowy regulamin można znaleźć na stronie internetowej. Termin nadsyłania prac: 30 kwietnia 2018.

Czytaj dalej

Skończone geometrie: nieskończone źródło inspiracji − warsztaty dla nauczycieli matematyki i informatyki

W poniedziałek 20 listopada 2017 roku w godz. 16:30−19:15 na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu przy ul. Umultowskiej 87 odbędą się warsztaty dla nauczycieli matematyki i informatyki prowadzone przez prof. dr. hab. Tomasza Szemberga.

Temat spotkania to ,,Skończone geometrie: nieskończone źródło inspiracji”.

Streszczenie: Celem warsztatów będzie zapoznanie z modelami geometrii skończonych, tj. takich, w których cała przestrzeń składa się ze skończonej liczby punktów. Szczególna uwaga będzie poświęcona incydencjom w takich geometriach, czyli wzajemnemu położeniu punktów i prostych. Przedstawię także jak te konstrukcje wiążą się z postawionym przez Eulera problemem 36 oficerów oraz pokażę, zaskakująco proste w sformułowaniu, problemy w geometriach skończonych, które pozostają otwarte od wielu lat.

Tomasz Szemberg jest dyrektorem Instytutu Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie oraz pracownikiem Katedry Geometrii UP.

Warsztaty organizowane są przez Wydziału Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu oraz Poznańską Fundację Matematyczną.

Rejestracja na wydarzenie odbywa się przez formularz zgłoszeniowy dostępny od 26 października 2017 roku.

Po indeks z Pitagorasem − Splątane kabelki

Zapraszamy do udziału w kolejnym wykładzie dla młodzieży z cyklu Po indeks z Pitagorasem, który odbędzie się na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu przy ulicy Umultowskiej 87 w dniu 21 listopada 2017 roku o godz. 12 w auli A.

Prof. dr hab. Tomasz Szemberg, dyrektor Instytutu Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, pracownik Katedry Geometrii wygłosi wykład zatytułowany Splątane kabelki.

Streszczenie: Punktem wyjścia wykładu jest prosta zabawa żarówkami. Pokażę jak dla tej zabawy znaleźć model matematyczny oraz w jaki sposób ten model można wykorzystać do stworzenia asymetrycznego protokołu kryptograficznego. W czasie wykładu zostanie udostępniona aplikacja na komórki modelująca układ żarówek i kabli oraz zostanie pokazana implementacja wspomnianego protokołu, dostępna, w wersji podstawowej, w internecie.

Rejestracja na wydarzenie odbywa się przez formularz zgłoszeniowy dostępny od 26 października 2017 roku.

Warsztaty dla nauczycieli

W dniu 23 października 2017 roku na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM odbyły się warsztaty dla nauczycieli matematyki prowadzone przez dr. Bartłomieja Bzdęgę. Zajęcia skłądały się z dwóch części zatytułowanych odpowiednio brzmiały ,,Trzy nierówności” oraz ,,Wielomiany i podzielność”.

Warsztaty odbywają się w ramach projektu Potęga matematyki 2017, współfinansowanego przez Miasto Poznań.

Nieprawdopodobne prawdopodobieństwo − relacja

W dniu 17 października 2017 roku na WMI UAM miał miejsce kolejny wykład z cyklu Po indeks z Pitagorasem. Odczyt zatytułowany ,,Nieprawdopodobne pradwodpodobieństwo” wygłosił dr Barłomiej Bzdęga. Poniżej prezentujemy kilka zdjęć z wykładu.

Wykład odbył się w ramach projektu Potęga matematyki 2017, współfinansowanego przez Miasto Poznań.

Warsztaty dla nauczycieli

W imieniu władz Wydziału Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu oraz Poznańskiej Fundacji Matematycznej zapraszamy do udziału w warsztatach dla nauczycieli matematyki i informatyki.

Zajęcia poprowadzi dr Bartłomiej Bzdęga, pracownik Wydziału Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu. Spotkanie odbędzie się 23.10.2017 roku, w Sali A1-33/34 na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM przy ulicy Umultowska 87 w Poznaniu.

Warsztaty składać się będą z dwóch części.

  1. Trzy nierówności. (od 17:00 do 17:50)
    Streszczenie. Przez wiele lat dowodzenie nierówności olimpijskich opierało się na stosowaniu klasycznych nierówności, typu Czebyszowa, Cauchyego-Schwarza, czy nierówności między średnimi. Dziś Olimpiada od tego odchodzi − do dowodów wystarczy umiejętne zastosowanie prostych reguł, na przykład: ,,kwadrat liczby rzeczywistej jest nieujemny” albo ,,suma wszystkich elementów pewnego zbioru liczb nieujemnych jest nie mniejsza od sumy niektórych z nich”. Zaprezentuję je na przykładzie trzech nierówności, które znalazły się na ubiegłorocznej edycji Olimpiady Matematycznej.
  2. Wielomiany i podzielność. (od 18:00 do 19:00)
    Streszczenie. Wielomian jest szczególnie ciekawy, jeśli ma współczynniki całkowite. Możemy wtedy mówić o podzielnościach i kongruencjach, które spełniają wartości takiego wielomianu dla argumentów będących liczbami całkowitymi − są to motywy, które w zadaniach olimpijskich z wielomianami pojawiają się bardzo często. Szczególnie użyteczne bywa twierdzenie, że jeśli a i b są różnymi liczbami całkowitymi oraz wielomian P ma współczynniki całkowite, to liczba \(a-b\) jest dzielnikiem liczby \(P(a)-P(b)\). Pokażę kilka zadań, w których się z niego korzysta.

Rejestracja na wydarzenie odbywać się będzie przez formularz zgłoszeniowy od poniedziałku 9 października 2017 roku.

Warsztaty odbywają się w ramach projektu Potęga matematyki 2017, współfinansowanego przez Miasto Poznań.

Zastosowania matematyki w systemach mikroprocesorowych

W dniu 27 września 2017 roku odbyły się pierwsze warsztaty z cyklu ,,Zastosowania matematyki w systemach mikroprocesorowych”, w których uczestniczyli uczniowie z V LO w Poznaniu.

Prezentujemy krótką relację fotograficzną.

Do góry