Poznański Portal Matematyczny

O Fundacji

10 lipca 2013 roku na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu powołana została Poznańska Fundacja Matematyczna. Założycielami i fundatorami są profesorowie: Wojciech Gajda, Jerzy Kaczorowski i Krzysztof Pawałowski.

Celem Fundacji jest wspieranie zainteresowań i popieranie talentów osób, w szczególności dzieci i młodzieży, w dziedzinie nauk matematycznych, pomoc osobom utalentowanym w zakresie matematyki, wspieranie podnoszenia poziomu edukacji matematycznej w szkołach wszystkich szczebli, propagowanie i szerzenie edukacji matematycznej w formach alternatywnych do edukacji szkolnej, popularyzacja matematyki i kultury matematycznej.

Poznańska Fundacja Matematyczna z siedzibą o adresie
ul. Umultowska 87, 61-614 Poznań
jest zarejestrowana pod numerem KRS 0000483981
przez Sąd Rejonowy Poznań, Wydział VIII
Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego
ul. Grochowe Łąki 6, 61-752 Poznań.

Numer identyfikacji podatkowej: NIP 972-124-71-55
REGON: 302597665.

Numer konta bankowego: mBank SA 39 1140 2004 0000 3602 7496 2939
Oddział Bankowości Detalicznej
ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa

Do góry