Poznański Portal Matematyczny

Spotkania z matematyką: Matematyczna Lista Przebojów

Kolejny wykład z cyklu Spotkania z matematyką, odbył się 12 marca 2018 r. w Liceum Ogólnokształcącym św. Marii Magdaleny w Poznaniu. Prelegent, mgr Jędrzej Garnek – słuchacz Studium Doktoranckiego przy WMiI UAM, zaprezentował wykład pt. „Matematyczna lista przebojów”. W wykładzie udział wzięli również uczniowie z VIII LO im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Tytuł: Matematyczna Lista Przebojów

Abstrakt: Wykład stanowić będzie subiektywny przegląd najważniejszych pojęć współczesnej matematyki. Zaprezentowana „lista przebojów” stanowić będzie pretekst do zaprezentowania różnorodnych pojęć matematycznych – zarówno tych, których nie uczy się w szkole, jak i tych, które kojarzy każde dziecko. Zobaczymy jednak przy okazji, że matematycy (jak to matematycy) sformalizowali i uogólnili każde z tych pojęć do granic możliwości, zgodnie z hasłem Cantora: „Istota matematyki zawiera się w jej wolności!”.

Do góry