Poznański Portal Matematyczny

Potęga matematyki

Poznańska Fundacja Matematyczna realizuje w okresie od czerwca do grudnia 2017 roku przedsięwzięcie ,,Potęga Matematyki 2017”. W programie biorą udział: Wydział Matematyki i Informatyki UAM, Akademia Muzyczna, Politechnika Poznańska oraz wybrane szkoły z terenu miasta Poznania.

Projekt przewiduje realizację następujących działań skierowanych do uczniów i nauczycieli:

Projekt jest współfinansowany ze środków Miasta Poznań na realizację zadania Wspomaganie kształcenia wybitnie zdolnych uczniów szkół ponadpodstawowych w zakresie matematyki.

Edycja 2016

W okresie czerwiec−grudzień 2016 roku Poznańska Fundacja Matematyczna we współpracy z Wydziałem Matematyki i Informatyki UAM, Akademią Muzyczną im. Ignacego Paderewskiego w Poznaniu oraz z wybranymi szkołami gimnazjalnymi i ponadgimnazjalnymi z terenu miasta Poznania, realizuje projekt Potęga Matematyki.

Projekt jest finansowany ze środków Miasta Poznań, a jego celem jest wspomaganie kształcenia wybitnie zdolnych uczniów klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w zakresie matematyki.

Projekt przewiduje następujące działania skierowane do uczniów oraz do nauczycieli matematyki:

  • zajęcia Koła Olimpijskiego Matematyki oraz kół matematycznych w poznańskich szkołach ponadgimnazjalnych,
  • wykłady popularnonaukowe dla uczniów z cyklu: Matematyka w Muzyce i muzyka w Matematyce, Po indeks z Pitagorasem, Spotkania z Matematyką, wykłady pod patronatem Dziekana WMiI
  • konkursy i zawody matematyczne: Koala, Matematyka dla Młodych, Wielkopolska Liga Matematyczna, Wielkopolska Liga Matematyczna Gimnazjalistów, Wielkopolskie Mecze Matematyczne
  • nagrody dla uczniów
  • Festiwal Matematyki na WMiI UAM
  • Informatura – próbna matura z informatyki na WMiI
  • warsztaty dla nauczycieli
  • nagroda dla nauczyciela matematyki wychowawcy olimpijczyków
  • Poznański Portal Matematyczny zawierający: artykuły popularnonaukowe, konkursy, wywiady z matematykami, filmy, etc.


Plakat Projektu Potęga Matematyki

Do góry