Poznański Portal Matematyczny

Komisja PFM ds. Nagród

Zasady działania Komisji PFM do spraw Nagród dla Uczniów i Nauczycieli aktywnych „olimpijsko”

Komisja działa przy Poznańskiej Fundacji Matematycznej. Została powołana przez zarząd tej fundacji dla rozdysponowania środków Urzędu Miasta Poznania na wsparcie uczniów biorących udział w konkursach matematycznych, a w szczególności w ogólnopolskiej Olimpiadzie Matematycznej, i ich nauczycieli-opiekunów.

Skład Komisji

  • prof. dr hab. Wacław Marzantowicz – przewodniczący (reprezentuje PFM i WMI UAM)
  • mgr Klaudia Błaszczyk – sekretarz (VI LO w Poznaniu)
  • dr Bartłomiej Bzdęga – członek (Wielkopolska Liga Matematyczna i WMI UAM)
  • dr Edyta Juskowiak – członek (WMI UAM i PFM)
  • dr hab. Artur Michalak – członek (Komitet Okręgowy Olimpiady Matematycznej i WMI UAM)

Regulamin działania Komisji
Komisja zajmować się będzie przyznawaniem nagród dla nauczycieli matematyki i rozdziałem nagród-stypendiów dla szczególnie uzdolnionych matematycznie uczniów w szkołach Miasta Poznania.
Komisja pozyskuje kandydatury w obu kategoriach wszystkimi możliwymi sposobami. Dopuszcza się zgłaszanie kandydatów przez osoby trzecie.
Decyzje Komisji zapadają w czasie posiedzeń poprzez głosowanie.
Komisja ustala zasady głosowań i zatwierdza kandydatury do nagród przed samym głosowaniem.
Wyniki rozstrzygnięć przekazywane są zainteresowanym oraz publikowane na stronie Poznańskiej Fundacji Matematycznej.
Komisja kończy swoją pracę wraz z terminem zakończenia (31.12.2016r.) okresu realizacji projektu Potęga Matematyki finansowanego przez Urząd Miasta Poznania.

Do góry