Poznański Portal Matematyczny

Konkurs Koala

Konkurs Koala jest organizowany przez V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu od roku szkolnego 2013/2014. Nazwa konkursu to skrót wyrażenia kombinatoryka, algorytmika i logika.
Celem konkursu jest popularyzacja myślenia algorytmicznego oraz matematyki współczesnej (dyskretnej). Umiejętności w tych dziedzinach będą kluczowe dla nauk ścisłych w XXI w wieku.

Do udziału w konkursie zapraszamy młodzież, która:

  • lubi posługiwać się logiką, rozumianą jako sztuka efektywnego rozumowania
  • jest ciekawa tego, jaki wpływ ma matematyka na świat informatyki
  • lubi pracować w zespole nad rozwiązaniem niebanalnych zadań.

Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach:

  • gimnazja Wielkopolski
  • szkoły ponadgimnazjalne Wielkopolski.

Konkurs składa się trzech etapów. I etap ma postać ligi zadaniowej. Drużyny rywalizujące w konkursie składają się z trzech lub czterech osób.

Konkurs nie jest konkursem programistycznym. Udział w konkursie nie wymaga umiejętności programowania. Jedną z inspiracji do zorganizowania konkursu był australijski konkurs informatyczny, organizowany od 2005 roku przez Australian Mathematics Trust.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej konkursu.

Konkurs jest realizowany w ramach projektu Potęga matematyki, finansowanego ze środków od Miasta Poznań.

Logo Poznania

Do góry