Poznański Portal Matematyczny

Spotkania z Matematyką: Ekstremalna teoria zbiorów

Kwietniowy wykład z cyklu Spotkania z matematyką, odbył się tym razem w VIII LO im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W wykładzie wzięli również udział uczniowie z LO św. Marii Magdaleny w Poznaniu.

Prelegent, prof. dr hab. Andrzej Ruciński z Wydziału Matematyki i Informatyki UAM wygłosił wykład pt. ”Ekstremalna teoria zbiorów”. W trakcie, prelegent pokazał między innymi klasyczne rozwiązanie problemu Spernera z 1928 roku, znalezienia największej rodziny zbiorów, z których żaden nie zawiera się w innym oraz podał kombinatoryczny dowód tzw. nierówności LYM.
Uczniowie z zainteresowaniem śledzili wykład i prowadzone rachunki. Na zakończenie, profesor Andrzej Ruciński postawił problem wyznaczenia największej rodziny zbiorów ustalonej mocy, z których każde dwa mają niepuste przecięcie.

Do góry