Poznański Portal Matematyczny

Zarząd i Rada Poznańskiej Fundacji Matematycznej

Zarząd Fundacji

dr Magłorzata Bednarska-Bzdęga
prof. Wojciech Gajda – prezes
dr Edyta Juskowiak
prof. Krzysztof Pawałowski
dr Bernadeta Tomasz – sekretarz

Rada Fundacji

prof. Paweł Domański
prof. Jerzy Kaczorowski – przewodniczący
prof. Wacław Marzantowicz
prof. Kazimierz Świrydowicz
prof. Jan Węglarz

Do góry