Poznański Portal Matematyczny

Matematyka w muzyce i muzyka w matematyce

Celem wykładów jest ukazanie związków i podobieństw pomiędzy odległymi − na pozór − dziedzinami: matematyką a muzyką.

W 2016 roku wydarzenie odbywa się w ramach projektu ,,Potęga Matematyki” finansowanego przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznań i jest efektem współpracy Poznańskiej Fundacji Matematycznej, Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Akademii Muzycznej im. Ignacego Paderewskiego w Poznaniu. Bezpośrednimi realizatorami wykładu są: prof. UAM dr hab. Maciej Kandulski (UAM), dr hab. Monika Kędziora (AM), dr hab. Piotr Niewiedział (AM), dr Marek Kaluba (UAM), dr Paweł Kroczek (AM), mgr Piotr Sołkowicz (AM). Koordynatorem cyklu ,,Matematyka w muzyce i muzyka w matematyce” jest dr Maciej Grześkowiak (UAM).

Geometria w muzyce

Wykład odbył się 20 października 2016 roku.

Muzyka generowana

Wykład odbył się 25 listopada 2016 roku.

Do góry