Poznański Portal Matematyczny

Matematyka na klik

Zajęcia prowadzi dr Bartosz Naskręcki z WMI UAM.

Cel zajęć

  • zaznajomienie uczniów z wykorzystaniem tzw. ,,computer algebra systems” do rozwiązywania konkretnych problemów matematycznych (Sage, Mathematica, Magma etc.)
  • przygotowanie programu, który wspiera rozwiązanie teoretyczne zagadnienia z algebry i teorii liczb
  • zaznajomienie się z metodą „eksperymentalnej” pracy w matematyce, gdzie stawiane hipotezy weryfikujemy za pomocą obliczeń komputerowych, a następnie rozwiązujemy problem w sposób ścisły i weryfikujemy obliczenia za pomocą pakietu algebraicznego

Opis zajęć

Zajęcia odbędą się w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu. W pracowni komputerowej, grupa 15 uczniów będzie pracować z wykorzystaniem pakietów matematycznych Sage, Magma lub Mathematica.

Celem zajęć będzie zaznajomienie się z wykorzystaniem wymienionych pakietów numerycznych, podstawowa nauka programowania w nich i rozwiązanie przydzielonych problemów z wykorzystaniem komputera. Omawiane problemy będą dotyczyć zagadnień z dziedziny algebry (kody liniowe), teorii grup (automatyczne rozwiązywanie łamigłówek typu kostka Rubika itp.) lub zagadnień z teorii liczb (równania algebraiczne).

W ramach zajęć przewidziana jest na koniec krótka prezentacja rozwiązań zadań oraz dyskusja dalszych możliwości rozwoju projektów.

Liczebność jednej grupy zajęciowej: 15 osób. Grupa będzie uczestniczyć w dwóch spotkaniach (każde trwać będzie 3h). Spotkania będą powtórzone 2 razy (pierwsza grupa – listopad, druga grupa grudzień).

Mile widziane

  • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
  • podstawowa biegłość w programowaniu, np. Python, Pascal, C++ etc.
Do góry