Poznański Portal Matematyczny

Wykład „Wielomiany Jonesa węzłów i splotów”

W ramach spotkań dla licealistów z wykładowcami z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dnia 13 grudnia 2012 roku odbył się w Liceum św. Marii Magdaleny w Poznaniu wykład:

pt. „Wielomiany Jonesa węzłów i splotów”

wygłoszony przez prof. Krzysztofa Pawałowskiego.

Streszczenie wykładu:

Historia teorii węzłów i splotów to historia odkrywania i badania niezmienników ruchów Reidemeistera na węzłach i splotach. Niezmienniki te służą do wskazania, źe dane węzły, czy sploty, nie są podobnie zasupłane. Znajdują tym samym zastosowanie przy rozwiązywaniu problemów natury klasyfikacyjnej.

Wykład omawia ważny niezmiennik, wielomian Jonesa, określony dla każdego zorientowanego węzła i splotu. W szczególności podkreślone jest zastosowanie wielomianu Jonesa do oceny, czy dany węzeł, lub splot, jest równoważny ze swoim zwierciadlanym odbiciem.

Do góry