Poznański Portal Matematyczny

Wykład „Jak wygrać teleturniej, wytropić rzadką chorobę i pokonać spam…” – 30.03.2015

W ramach spotkań dla licealistów z wykładowcami z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dnia 30 marca 2015 roku odbył się w Liceum Ogólnokształcącym św. Marii Magdaleny w Poznaniu wykład:

pt. „Jak wygrać teleturniej, wytropić rzadką chorobę i pokonać spam, czyli
rzecz o twierdzeniu Bayesa”

wygłoszony przez dr. Marcina Borkowskiego

Streszczenie wykładu:

Podczas wykładu wprowadzono podstawowe pojęcia rachunku prawdopodobieństwa, w szczególności pojęcie prawdopodobieństwa warunkowego. Następnie zaprezentowane zostało twierdzenie Bayesa i szkic jego dowodu. Druga część wykładu poświęcona była trzem zastosowaniom twierdzenia Bayesa: do problemu Monty’ego Halla, do szacowania prawdopodobieństwa zachorowania na rzadko występującą chorobę przy założeniu znajomości częstości występowania tej choroby, wyniku badania oraz prawdopodobieństw błędu I i II rodzaju przy danym badaniu, oraz do konstrukcji filtrów antyspamowych.

Do góry