Poznański Portal Matematyczny

Po indeks z Pitagorasem (edycja zimowa 2014/2015)

W tym semestrze rusza kolejna edycja wykładów w ramach cyklu „Po indeks z Pitagorasem” na Wydziale Matematyki i Informatyki. Spotkania z doświadczoną kadrą WMiI stwarzają możliwość uzupełnienia i poszerzenia zainteresowań uczniów w zakresie wyżej wspomnianych dziedzin nauki. Ponadto uczestnictwo w wykładzie na daje uczniowi szansę zapoznania się z uniwersytetem oraz jego kadrą, a pobyt na WMiI umożliwia uczniom dokonującym wyboru przyszłego kierunku studiów zapoznanie się z ofertą edukacyjną wydziału.

Więcej szczegółów na stronie projektu.

Wykłady „Po indeks z Pitagorasem”, w roku szkolnym 2014/2015, organizowane są dzięki środkom finansowym pozyskanym przez Poznańską Fundację matematyczną od Fundacji mBanku.

mfundacja_logotyp_sowa

Najbliższe wykłady:

Wykład 1 (4.11.2014)
Prof. UAM dr hab. Krzysztof Jassem, Bartosz Piskadło
„Nauka matematyki poprzez grę komputerową”

Abstrakt:
Na wykładzie zaprezentowany zostanie system komputerowy, który umożliwia naukę w formie zabawy – uczestnictwa w grze komputerowej. Słuchacze będą aktywnie uczestniczyć w wykładzie za pomocą pilotów – zdalnych urządzeń do głosowania.

Wykład 2 (16.12.2014)
Prof. Dr hab. Roman Murawski
„Nieskończoność oczami matematyka widziana”

Abstrakt:
W wykładzie pokażemy, jak matematycy i filozofowie traktowali nieskończoność w ciągu dziejów poczynając od starożytnych Greków, a kończąc na czasach współczesnych. Pokażemy jak stopniowo to pojęcie było „oswajane”. Podkreślona zostanie wyjątkowa rola Georga Cantora, twórcy teorii mnogości. Teoria ta pozwala na traktowanie nieskończoności jako pełnoprawnego obiektu badań matematycznych. Wskażemy podstawowe fakty dotyczące nieskończoności matematycznej, przykłady zbiorów nieskończonych oraz to, że istnieje wielka rozmaitość różnych nieskończoności w matematyce. Powiemy także o pewnych problemach wiążących się z tym pojęciem.

Wykład 3 (20.01.2015)
Dr Tomasz Karolak
„Kiedy kwadrat jest kołem, czyli o różnych metrykach”

Abstrakt:
Przyzwyczailiśmy się do tego, że koło jest okrągłe. Stwierdzenie to wydaje się oczywiste, a sam przymiotnik „okrągły” pochodzi od rzeczownika „okrąg”, czyli od brzegu koła. Okrągłe koło jest ponadto dobrodziejstwem mechaniki i techniki, tak więc trudno nam wyobrazić sobie inny jego kształt. Podczas wykładu dowiemy się, że w istocie koło nie zawsze musi być okrągłe, a w pewnych warunkach może być nawet kwadratowe. Zaobserwujemy, w jaki sposób kształt figury zdefiniowanej jako koło zależy od przyjętego określenia odległości punktów na płaszczyźnie. Pokażemy też, jak od pojęcia odległości zależą własności innych obiektów geometrycznych takich jak np. symetralna odcinka.

Do góry