Poznański Portal Matematyczny

Matematyka dla młodych – edycja 2017

Gimnazjum nr 12 im. Jacka Kuronia w Poznaniu (Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Jacka Kuronia) wspólnie z Poznańską Fundacją Matematyczną oraz Wydziałem Matematyki i Informatyki UAM zapraszają wszystkich chętnych uczniów, którzy w 2017 roku nie ukończą 17 lat, do wzięcia udziału w II edycji konkursu Matematyka dla Młodych. Jest to korespondencyjny konkurs uczniowskich prac z matematyki. Celem konkursu jest poszerzenie i popularyzacja wiedzy matematycznej oraz wyłanianie talentów matematycznych wśród uczniów.

Uczestnicy konkursu zobowiązani są do zredagowania pracy na jeden z zaproponowanych przez komisję konkursową tematów. Praca zgłoszona do konkursu powinna być samodzielnie przygotowanym przez ucznia oryginalnym opracowaniem problemu. Każdy uczestnik konkursu ma prawo do konsultacji (po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym) ze wskazanymi osobami odnośnie do pisanej przez siebie pracy. Prace wraz z wypełnionym oświadczeniem oraz ze wskazanymi w regulaminie informacjami dotyczącymi uczestnika i jego opiekuna należy nadsyłać najpóźniej do 31 października 2017 roku (liczy się data stempla pocztowego) na wskazany w regulaminie adres.

Skład komisji

Przewodniczący:
prof. UAM dr hab. Krzysztof Pawałowski

Członkowie:
dr Bartłomiej Bzdęga
mgr Kinga Kolczyńska-Przybycień
dr Hubert Przybycień

Koordynatorzy:
dr Edyta Juskowiak
mgr Kinga Kolczyńska-Przybycień

Osoba do kontaktu:
Kinga Kolczyńska-Przybycień
email: kingakolczynska1@o2.pl

Organizatorzy:

Gimnazjum nr 12 im. J. Kuronia (od września 2017 r., Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Klasami Sportowymi im. Jacka Kuronia w Poznaniu)

Poznańska Fundacja Matematyczna

Wydział Matematyki i Informatyki UAM

Zwycięska praca:

Antoni Stachowski – Uogólnienia pewnych wybranych problemów olimpijskich.

Tożsamości i przekształcenia algebraiczne.

Sponsor nagród

Szkoła Podstawowa nr 67 w Poznaniu

Do góry