Poznański Portal Matematyczny

Matematyczny kalendarz adwentowy — regulamin (2017)

Regulamin

  1. Konkurs ,,Matematyczny kalendarz adwentowy”, zwany dalej ,,Konkursem”, organizowany jest przez Poznańską Fundację Matematyczną z siedzibą w Poznaniu, ul. Umultowska 87, 61-614, nr KRS 0000483981 zwaną dalej Organizatorem.
  2. Konkurs trwa od 3 grudnia 2017 roku od godziny 18:00 do 24 grudnia 2016 roku do godziny 16:00 i organizowany jest w dwóch kategoriach (gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna) i przeznaczony jest dla uczniów uczęszczających do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie Polski, zwanych dalej uczestnikami.
  3. Uczestnik przystępując do konkursu akceptuje niniejszy regulamin oraz zobowiązuje się do używania tylko jednego adresu email.
  4. Od 3 grudnia 2017 roku (niedziela) każdego dnia o godzinie 18:00 na stronie internetowej Fundacji https://matematyka.poznan.pl publikowane będą dwa zadania − po jednym przeznaczonym dla gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Ostatnie zadania opublikowane zostaną dnia 23 grudnia 2017. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych nie mogą brać udziału w konkursie przeznaczonym dla gimnazjalistów. Organizator zastrzega sobie prawo do zweryfikowania, czy uczestnik uczęszcza do zadeklarowanej szkoły.
  5. Uczestnicy konkursu rozwiązują zadania, a następnie rozwiązania przesyłają za pomocą formularza na stronach − dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych − do godziny 16:00 dnia następnego (na przykład, jeśli zadanie opublikowane zostało dnia 11 grudnia o godzinie 18:00, to jego rozwiązanie można przesłać do dnia 12 grudnia do godziny 16:00).
  6. Do konkursu można przystąpić w dowolnym momencie poprzez wysłanie rozwiązania zadania oraz podanie swojego adresu e-mail. Wysyłając rozwiązanie po raz pierwszy należy podać nazwę szkoły oraz miejsce zamieszkania (miejscowość). W kolejne dni nie ma konieczności podawania szkoły i miejsca zamieszkania. Do każdego zadania można wysłać tylko jedno rozwiązanie.
  7. Za poprawnie rozwiązane zadanie przyznany jest jeden punkt. Organizator w każdą niedzielę adwentu (począwszy od drugiej) publikować będzie ranking uczestników. W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów, o kolejności w rankingu decyduje czas wysłania rozwiązania. Uczestnik, który wysłał większą ilość poprawnych rozwiązań wcześniej, zajmie wyższe miejsce.
  8. Po zakończeniu konkursu w terminie do 15 stycznia 2018 roku na stronie https://matematyka.poznan.pl umieszczony zostanie ostateczny ranking. Najwyżej sklasyfikowani uczestnicy konkursu zostaną nagrodzeni. W każdej kategorii przyznane zostanie do 25 (dwudziestu pięciu) nagród. Nagrody zostaną wysłane do laureatów do 31 stycznia 2018 roku. Uczestnik konkursu odpowiedzialny jest za dostarczenie stosownych danych do wysyłki nagrody. Organizatorzy nie przewidują możliwości wymiany nagrody na równowartość pieniężną oraz przenoszenia nagrody na inną osobę.
  9. Wszelkie uwagi dotyczące konkursu można wysyłać na adres email konkurs@matematyka.poznan.pl.
  10. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
Do góry