Poznański Portal Matematyczny

Matematyka w muzyce i muzyka w matematyce

Geometria dźwięków

W dniu 21 listopada 2017 roku w Auli Nova Akademii Muzycznej im. Ignacego Paderewskiego przy ulicy Święty Marcin 87, odbędzie się wykład popularnonaukowy ,,Geometria dźwięków”.

Wykład zostanie zaprezentowany dwukrotnie: o godz. 9:15 oraz o godz. 11:15 i jest adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych.

Wykład jest elementem cyklu Matematyka w muzyce i muzyka w matematyce, a jego celem jest ukazanie związków i podobieństw pomiędzy tymi odległymi − na pozór − dziedzinami. Nasze spotkanie z matematyką i muzyką poświęcone będzie geometrii, w szczególności interesującemu obiektowi, jakim jest wstęga Möbiusa. Podczas wykładu dowiemy się, czy Jan Sebastian Bach ukrył wstęgę Möbiusa w swoich kompozycjach.

Wstęp na każdy z wykładów jest bezpłatny, należy jednak zgłosić chęć uczestnictwa (max. 30 osób + 3 opiekunów) poprzez formularz rejestracji (rejestracja będzie czynna od 2 listopada 2017 od godz. 00:00 do 17 listopada 2017 roku do godziny 23:59).

Wydarzenie odbywa się w ramach projektu Potęga Matematyki” finansowanego przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznań. Wykład ,,Geometria dźwięków” jest efektem współpracy Poznańskiej Fundacji Matematycznej, Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Akademii Muzycznej im. Ignacego Paderewskiego w Poznaniu. Bezpośrednimi realizatorami wykładu są: prof. UAM dr hab. Maciej Kandulski (UAM), prof. AM dr hab. Monika Kędziora (AM), dr hab. Piotr Niewiedział (AM), dr Izabela Bondecka-Krzykowska (UAM), dr Paweł Kroczek (AM), mgr Piotr Sołkowicz (AM), Zespół Rytmiki Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu; opieka artystyczna: dr Kinga Ceynowa (AM), dr Agnieszka Chenczke-Orłowska (AM). Koordynatorem cyklu ,,Matematyka w muzyce i muzyka w matematyce” jest dr Maciej Grześkowiak (UAM).

Matematyka w rytmie muzyki

W dniu 17 października 2017 roku w Auli Nova Akademii Muzycznej im. Ignacego Paderewskiego przy ulicy Święty Marcin 87 w Poznaniu odbędzie się wykład popularnonaukowy ,,Matematyka w rytmie muzyki”. Wykład zostanie zaprezentowany dwukrotnie: o godz. 9:15 oraz o godz. 11:15 i jest adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych.

Wykład jest elementem cyklu Matematyka w muzyce i muzyka w matematyce, a jego celem jest ukazanie związków i podobieństw pomiędzy tymi odległymi − na pozór − dziedzinami. Kolejne spotkanie z matematyką i muzyką poświęcone będzie pewnym szczególnym ciągom liczb naturalnych, które można odnaleźć w rytmie wielu dzieł stworzonych przez współczesnych kompozytorów. Pokażemy również, w jaki sposób obliczanie największego wspólnego dzielnika dwóch ustalonych liczb naturalnych związane jest rytmem występującym w wielu kompozycjach ludowych.

Wstęp na każdy z wykładów jest bezpłatny, należy jednak zgłosić chęć uczestnictwa (z jednej szkoły max. 25 osób + 3 opiekunów) poprzez formularz rejestracji (rejestracja będzie czynna do 12 października 2017 roku do godziny 23:59).

Wydarzenie odbywa się w ramach projektu Potęga Matematyki finansowanego przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznań.

Wykład ,,Matematyka w rytmie muzyki” jest efektem współpracy Poznańskiej Fundacji Matematycznej, Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Akademii Muzycznej im. Ignacego Paderewskiego w Poznaniu. Bezpośrednimi realizatorami wykładu są: prof. UAM dr hab. Maciej Kandulski (UAM), dr hab. Monika Kędziora (AM), dr hab. Piotr Niewiedział (AM), dr Maciej Grześkowiak (UAM), mgr Piotr Sołkowicz (AM). Koordynatorem cyklu Matematyka w muzyce i muzyka w matematyce jest dr Maciej Grześkowiak (UAM).

Muzyka 12-tonowa

W dniu 19 grudnia 2016 roku w Auli Nova Akademii Muzycznej im. Ignacego Paderewskiego przy ulicy Święty Marcin 87 w Poznaniu odbędzie się wykład popularnonaukowy ,,Muzyka 12-tonowa”. Wykład zostanie zaprezentowany dwukrotnie: o godz. 9:15 oraz o godz. 11:15 i jest adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Wykład jest elementem cyklu ,,Matematyka w muzyce i muzyka w matematyce”, a jego celem jest ukazanie związków i podobieństw pomiędzy tymi odległymi − na pozór − dziedzinami. Trzecie spotkanie z matematyką i muzyką poświęcone będzie technice kompozytorskiej XX wieku, której podstawowym elementem jest seria, czyli ciąg następujących po sobie dwunastu dźwięków. W tym podejściu do kompozycji zakłada się również, że żaden dźwięk nie może być powtórzony, dopóki nie z użyje się wszystkich 12 dźwięków. W konsekwencji taka muzyka może brzmieć w naszych uszach jak losowy ciąg dźwięków i wydawać się mało atrakcyjna do słuchania. Pokażemy jednak, że tego typu kompozycje są dalekie od losowości i są pełne ładu i wewnętrznej logiki.

Wstęp na każdy z wykładów jest bezpłatny, należy jednak zgłosić chęć uczestnictwa (max. 25 osób + 3 opiekunów) poprzez formularz rejestracji (rejestracja będzie czynna od 28 listopada 2016 od godz. 00:00 do 14 grudnia 2016 roku do godziny 23:59).

Wydarzenie odbywa się w ramach projektu ,,Potęga Matematyki” finansowanego przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznań. Wykład ,,Muzyka 12-tonowa” jest efektem współpracy Poznańskiej Fundacji Matematycznej, Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Akademii Muzycznej im. Ignacego Paderewskiego w Poznaniu. Bezpośrednimi realizatorami wykładu są: prof. UAM dr hab. Maciej Kandulski (UAM), dr hab. Monika Kędziora (AM), dr hab. Piotr Niewiedział (AM), , dr Marek Kaluba (UAM), dr Paweł Kroczek (AM), mgr Piotr Sołkowicz (AM). Koordynatorem cyklu ,,Matematyka w muzyce i muzyka w matematyce” jest dr Maciej Grześkowiak (UAM).

Muzyka generowana

W dniu 25 listopada 2016 roku na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu odbył się kolejny wykład z cyklu ,,Matematyka w muzyce i muzyka w matematyce”.

Zapraszamy do obejrzenia kilku zdjęć z wykładu. Autorem zdjęć jest Paweł Mleczko.

Matematyka w muzyce i muzyka w matematyce − ,,Geometria w muzyce”

W dniu 20 października 2016 roku odbył się inaguracyjny wykład z cyklu ,,Matematyka w muzyce i muzyka w matematyce”. Tytuł wykładu brzmiał ,,Geometria w muzyce”. Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć, których autorem jest Antoni Wojtkowiak oraz film z wykładem.

Wykłady odbywają się w ramach projektu Potęga Matematyki.

Geometria w muzyce

W dniu 20 października 2016 roku w Auli Nova Akademii Muzycznej im. Ignacego Paderewskiego przy ulicy Święty Marcin 87 w Poznaniu odbędzie się wykład popularnonaukowy Geometria w muzyce. Wykład zostanie zaprezentowany dwukrotnie: o godz. 9:15 oraz o godz. 11:15 i jest adresowany do uczniów gimnazjów.

Wykład jest elementem cyklu ,,Matematyka w muzyce i muzyka w matematyce”, a jego celem jest ukazanie związków i podobieństw pomiędzy tymi odległymi − na pozór − dziedzinami. Pierwsze spotkanie z matematyką i muzyką poświęcone będzie przekształceniom geometrycznym i ich odpowiednimi analogiami występującymi w kompozycjach wielkich mistrzów: Mozarta, Pachelbela i Bacha. Podczas wykładu uczniowie będą mieli okazję nie tylko zobaczyć, ale i usłyszeć na żywo rozmaite muzyczne translacje, symetrie oraz obroty.

Wstęp na każdy z wykładów jest bezpłatny, należy jednak zgłosić chęć uczestnictwa (max. 25 osób + 3 opiekunów) poprzez formularz rejestracji (rejestracja będzie czynna od 1 października 2016 od godz. 00:00 do 14 października 2016 roku do godziny 23:59).

Wykład Geometria w muzyce jest efektem współpracy Poznańskiej Fundacji Matematycznej, Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Akademii Muzycznej im. Ignacego Paderewskiego w Poznaniu. Bezpośrednimi realizatorami wykładu są: mgr Dorota Blinkiewicz (UAM), dr Marek Kaluba (UAM), prof. UAM dr hab. Maciej Kandulski (UAM), dr hab. Piotr Niewiedział (AM) oraz studenci obu uczelni. Koordynatorem cyklu ,,Matematyka w muzyce i muzyka w matematyce” jest dr Maciej Grześkowiak.

Wykłady odbywają się w ramach projektu Potęga Matematyki.

Do góry