Poznański Portal Matematyczny

Warsztaty dla nauczycieli

Warsztaty dla nauczycieli z programowania na platformie PixBlocks

Zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu z dr. Krzysztofem Krzywdzińskim , adiunktem w Zakładzie Teorii Algorytmów i Bezpieczeństwa Danych na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu.

Temat warsztatów:

Programowanie na platformie PixBlocks

W trakcie warsztatów przedstawione zostanie najnowsze narzędzie do nauki programowania przez dzieci – platforma PixBlocks. Jest to narzędzie dedykowane dla wszystkich poziomów edukacji umożliwiające zarówno kodowanie blokowe jak i tekstowe. Wprowadzone zostaną podstawowe pojęcia programistyczne, a następnie przeprowadzone warsztaty w rozwiązywaniu przykładowych zadań na platformie. Prelegent przekaże uczestnikom swoje doświadczenia dotyczące kolejności wprowadzenia pojęć programistycznych i trudności jakie można napotkać w nauczaniu programowania.

Każdy uczestnik warsztatów otrzyma bezpłatną wielostanowiskową licencję na platformę PixBlocks.

Spotkanie odbędzie się w sobotę 17.03. 2018 roku, w Sali D1 w godz. 10.30 – 14.00.

Miejsce – Wydział Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu, ul. Umultowska 87

Rejestracja na wydarzenie odbywa się przez formularz zgłoszeniowy.

Warsztaty komputerowe dla nauczycieli

W dniu 2 lutego 2018 roku w sali D1 w WMI UAM w godzinach 17:00−19:15 odbędą się warsztaty z dr. Bartoszem Naskręckim z WMI UAM. Tytuł zajęć to

Rozwiązywanie zadań szkolnych z SAGE.

Streszczenie: W trakcie zajęć będziemy kontynuować naukę pakietu matematycznego SAGE do przeprowadzania obliczeń symbolicznych. Naszym celem będzie rozwiązanie kilku klasycznych zadań z matematyki szkolnej, wykorzystując całą moc obliczeń symbolicznych na komputerze. Omawiane tematy będą dotyczyły m. in. przekrojów brył i pól, wzajemnego położenia płaszczyzn oraz własności trójkątów na płaszczyźnie. W czasie zajęć wykorzystamy podejście, w którym eksperymentujemy z obliczeniami numerycznymi, aby wyrobić sobie intuicję ostatecznego teoretycznego rozwiązania.

Rejestracja na wydarzenie odbywa się przez formularz zgłoszeniowy.

Konferencja O nauczaniu i uczeniu się informatyki inaczej.

Zapraszamy do wzięcia udziału w  konferencji

O nauczaniu i uczeniu się informatyki inaczej – jak uczyć programowania,

która odbędzie się 20 stycznia 2018 roku na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu.

Konferencja skierowana jest do wszystkich nauczycieli informatyki, matematyki i innych przedmiotów.

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne, a jej organizatorami są: WMiI UAM, PFM oraz  ODN w Poznaniu.

Szczegóły  można znaleźć pod adresem: http://inaczej.wmi.amu.edu.pl/program/

Rejestracja na konferencję odbywa się poprzez stronę http://inaczej.wmi.amu.edu.pl/rejestracja/

 

Konferencja została przygotowana w ramach realizacji projektu Potęga Matematyki 2017, finansowanego ze środków z budżetu Miasta Poznania.

Rozwiązywanie problemów matematycznych z Computer Algebra System — relacja z warsztatów

W dniu 18 grudnia 2017 roku odbyły się warsztaty do nauczycieli prowadzone przez dr. Bartosza Naskręckiego z WMI UAM. Zapraszamy do obejrzenia kilku zdjęć z wydarzenia.

Warsztaty dla nauczycieli − Rozwiązywanie problemów matematycznych z Computer Algebra System

W dniu 18 grudnia 2017 roku w sali D1w WMI UAM w godzinach 17:00−19:15 odbędą się warsztaty z dr. Bartoszem Naskręckim z WMI UAM. Tytuł zajęć to Rozwiązywanie problemów matematycznych z Computer Algebra System.

Streszczenie. Celem warsztatów będzie zaznajomienie nauczycieli z wykorzystaniem tzw. ,,computer algebra systems” do rozwiązywania konkretnych problemów matematycznych. W trakcie zajęć omówimy przygotowanie programu, który wspiera rozwiązanie teoretyczne zagadnienia i zaznajomienie się z metodą „eksperymentalnej” pracy w matematyce, gdzie stawiane hipotezy weryfikujemy za pomocą obliczeń komputerowych, a następnie rozwiązujemy problem w sposób ścisły i weryfikujemy obliczenia za pomocą programu komputerowego. Nacisk będzie położony na praktykę rozwiązywania konkretnych problemów i pogłębienie wiedzy, która pojawia się na lekcjach matematyki. Wykorzystamy wszystkie dostępne w takich pakietach środki czyli możliwość programowania, wizualizacji problemu i przeprowadzenia symbolicznych obliczeń. Wszystko to będzie przeprowadzone w bezpłatnie dostępnym środowisku, które później można wykorzystać w dalszej pracy z uczniem.

Rejestracja na wydarzenie odbywa się przez formularz zgłoszeniowy.

Skończone geometrie: nieskończone źródło inspiracji

W dniu 20 listopada 2017 roku na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM odbyły się warsztaty dla nauczycieli zatytułowane Skończone geometrie: nieskończone źródło inspiracji. Zajęcia prowadził prof. dr hab. Tomasz Szemberg.

Poniżej prezentujemy kilka zdjęć z warsztatów.

Informatura 2017

W 2014 roku w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się pierwsze edycja Informatury. Wówczas do próbnego egzaminu maturalnego na uniwersyteckim kampusie Morasko przystąpiło ponad 70 uczniów z poznańskich i podpoznańskich szkół, a w warsztatach dla nauczycieli, które odbywały się równolegle, wzięło udział kilkunastu doświadczonych dydaktyków informatyki.

Dwa lata od pierwszej edycji Informatura wróciła na poznańską mapę wydarzeń edukacyjnych. Dzięki finansowaniu pozyskanemu od Miasta Poznania przez Poznańską Fundację Matematyczną, Informatura stała się częścią projektu „Potęga matematyki” i może znów służy uczniom i nauczycielom. W tym roku mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w trzeciej edycji wydarzenia.

O projekcie

Próbny egzamin maturalny z informatyki odbędzie się dnia 8 grudnia 2017 r. w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Umultowska 87 (Kampus Morasko). Udział w wydarzeniu wymaga wcześniejszej rejestracji.

Szczegółowy harmonogram wydarzenia i informacje o zapisach znajdują się na stronie projektu.

Galeria zdjęć

Skończone geometrie: nieskończone źródło inspiracji − warsztaty dla nauczycieli matematyki i informatyki

W poniedziałek 20 listopada 2017 roku w godz. 16:30−19:15 na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu przy ul. Umultowskiej 87 odbędą się warsztaty dla nauczycieli matematyki i informatyki prowadzone przez prof. dr. hab. Tomasza Szemberga.

Temat spotkania to ,,Skończone geometrie: nieskończone źródło inspiracji”.

Streszczenie: Celem warsztatów będzie zapoznanie z modelami geometrii skończonych, tj. takich, w których cała przestrzeń składa się ze skończonej liczby punktów. Szczególna uwaga będzie poświęcona incydencjom w takich geometriach, czyli wzajemnemu położeniu punktów i prostych. Przedstawię także jak te konstrukcje wiążą się z postawionym przez Eulera problemem 36 oficerów oraz pokażę, zaskakująco proste w sformułowaniu, problemy w geometriach skończonych, które pozostają otwarte od wielu lat.

Tomasz Szemberg jest dyrektorem Instytutu Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie oraz pracownikiem Katedry Geometrii UP.

Warsztaty organizowane są przez Wydziału Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu oraz Poznańską Fundację Matematyczną.

Rejestracja na wydarzenie odbywa się przez formularz zgłoszeniowy dostępny od 26 października 2017 roku.

Warsztaty dla nauczycieli

W dniu 23 października 2017 roku na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM odbyły się warsztaty dla nauczycieli matematyki prowadzone przez dr. Bartłomieja Bzdęgę. Zajęcia skłądały się z dwóch części zatytułowanych odpowiednio brzmiały ,,Trzy nierówności” oraz ,,Wielomiany i podzielność”.

Warsztaty odbywają się w ramach projektu Potęga matematyki 2017, współfinansowanego przez Miasto Poznań.

Warsztaty dla nauczycieli

W imieniu władz Wydziału Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu oraz Poznańskiej Fundacji Matematycznej zapraszamy do udziału w warsztatach dla nauczycieli matematyki i informatyki.

Zajęcia poprowadzi dr Bartłomiej Bzdęga, pracownik Wydziału Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu. Spotkanie odbędzie się 23.10.2017 roku, w Sali A1-33/34 na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM przy ulicy Umultowska 87 w Poznaniu.

Warsztaty składać się będą z dwóch części.

  1. Trzy nierówności. (od 17:00 do 17:50)
    Streszczenie. Przez wiele lat dowodzenie nierówności olimpijskich opierało się na stosowaniu klasycznych nierówności, typu Czebyszowa, Cauchyego-Schwarza, czy nierówności między średnimi. Dziś Olimpiada od tego odchodzi − do dowodów wystarczy umiejętne zastosowanie prostych reguł, na przykład: ,,kwadrat liczby rzeczywistej jest nieujemny” albo ,,suma wszystkich elementów pewnego zbioru liczb nieujemnych jest nie mniejsza od sumy niektórych z nich”. Zaprezentuję je na przykładzie trzech nierówności, które znalazły się na ubiegłorocznej edycji Olimpiady Matematycznej.
  2. Wielomiany i podzielność. (od 18:00 do 19:00)
    Streszczenie. Wielomian jest szczególnie ciekawy, jeśli ma współczynniki całkowite. Możemy wtedy mówić o podzielnościach i kongruencjach, które spełniają wartości takiego wielomianu dla argumentów będących liczbami całkowitymi − są to motywy, które w zadaniach olimpijskich z wielomianami pojawiają się bardzo często. Szczególnie użyteczne bywa twierdzenie, że jeśli a i b są różnymi liczbami całkowitymi oraz wielomian P ma współczynniki całkowite, to liczba \(a-b\) jest dzielnikiem liczby \(P(a)-P(b)\). Pokażę kilka zadań, w których się z niego korzysta.

Rejestracja na wydarzenie odbywać się będzie przez formularz zgłoszeniowy od poniedziałku 9 października 2017 roku.

Warsztaty odbywają się w ramach projektu Potęga matematyki 2017, współfinansowanego przez Miasto Poznań.

Warsztaty: Pierwszy etap LXVIII Olimpiady Matematycznej

W dniu 5 grudnia 2016 roku na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM odbyły się warsztaty dla nauczycieli matematyki i informatyki zatytułowane Pierwszy etap LXVIII Olimpiady Matematycznej. Prowadzącym był dr Bartłomiej Bzdęga.

Poniżej prezentujemy wybrane zdjęcia z warsztatów, autorstwa Edyty Juskowiak.

Warsztaty dla nauczycieli matematyki i informatyki: O redagowaniu rozwiązań zadań olimpijskich

W dniu 14 listopada 2016 roku na Wydziale Matematyki i Informatyki dr Bartłomiej Bzdęga przeprowadził warsztaty dla nauczycieli zatytułowane ,,O redagowaniu rozwiązań zadań olimpijskich”.

Poniżej prezentujemy wybrane zdjęcia.

Do góry