Poznański Portal Matematyczny

Warsztaty

Warsztaty dla nauczycieli matematyki i informatyki

W dniu 17 października 2016 roku na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM odbyły się warsztaty dla nauczycieli matematyki i informatyki zatytułowane ,,Meandry definicji” prowadzone przez dr. Krzysztofa Ciesielskiego.

Poniżej zamieszczany wybrane zdjęcia.

Warsztaty odbyły się w ramach projektu Potęga Matematyki.

Warsztaty dla nauczycieli matematyki i informatyki

W imieniu władz Wydziału Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu oraz Poznańskiej Fundacji Matematycznej zapraszamy do udziału w warsztatach dla nauczycieli matematyki i informatyki.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu z dr. Bartłomiejem Bzdęgą, pracownikiem Wydziału Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu. Warsztaty odbędą się 14 listopada 2016 roku, w godzinach 16:00−19:00, w sali A1-33/34 Wydziału Matematyki i Informatyki UAM, Umultowska 87, Poznań.

Warsztaty składać się będą z dwóch części.
I część, 16:00−17:30
Temat: O redagowaniu rozwiązań zadań olimpijskich
Opis: Na przykładach autentycznych prac uczniów omówię siedem grzechów głównych uczestników zawodów matematycznych w zakresie redagowania rozwiązań zadań. Bazując na swoim kilkunastoletnim doświadczeniu w sprawdzaniu prac uczestników Olimpiady Matematycznej i Wielkopolskiej Ligi Matematycznej, spróbuję odpowiedzieć na każde Państwa pytanie dotyczące tej tematyki.

II część, 17:30−19:00
Temat: Papier w kratkę
Opis: Profesor Wojciech Guzicki powiedział kiedyś, że jeśli zabraniamy uczniowi używać kartki w kratkę do robienia rysunków, to robimy mu wielką krzywdę. Papier w kratkę daje możliwość poznania geometrii analitycznej bez wyprowadzania skomplikowanych wzorów, a odpowiednio sporządzony rysunek często pozwala na zauważenie pewnych zależności, których na gładkim papierze nie widać. Na warsztatach zobaczymy jak to wygląda w praktyce – przy rozwiązywaniu zadań olimpijskich.

Rejestracja na wydarzenie odbywać się będzie przez formularz zgłoszeniowy dostępny ze strony od czwartku 20 października 2016 r.

Warsztaty odbywają się w ramach projektu ,,Potęga Matematyki”.

Festiwal Matematyki. Tajemnice liczb

Na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM, 29 września 2016 r., odbył się Festiwal Matematyki. Tematem Festiwalu były ,,tajemnice liczb”. w ceremoni otwarcia wzięli Dziekan WMiI oraz goście z Wydziału Oświaty Urzedu Miasta Poznania. Na Festiwał przybyło około 450 uczniów z łącznie 19 poznańskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz około 30 nauczycieli opiekunów. Uczniowie wysłuchali wykładów popularnonaukowych, wzięli udział w warsztatach i konkursach matematycznych. Studentki i studenci WMiI wtajemniczyli naszych młodych gości w sztukę składania origami. Nauczyciele opiekunowie mogli w tym czasie skorzystać z przygotowanych dla nich warsztatów.

Festiwal odbył się w ramach projektu Potęga matematyki, sfinansowanego przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznań.

Zdjęcia wykonane podczas festiwalu

Zapowiedź festiwalu (z dnia 13 września 2016 roku)

Festiwal Matematyki odbędzie się na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w czwartek, 29 września 2016 roku w godzinach od 9:00 do 16:30. Podczas festiwalu przeprowadzone zostaną wykłady, warsztaty szkoleniowe i konkursy dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a także warsztaty dla nauczycieli-opiekunów. Tematem festiwalu są Tajemnice liczb. Zachęcamy uczniów i nauczycieli do zapoznania się ze szczegółowym
Harmonogramem wykładów i warsztatów i regulaminami konkursów (dla gimnazjalistów oraz szkół ponadgimnazjalnych). Oczekujemy, że z każdej ze szkół przyjedzie maksymalnie 27 uczniów wraz z opiekunami.

Formularz rejestracji jest dostępny pod adresem https://rejestracja.matematyka.poznan.pl/pfm/wydarzenia/wydarzenia/2.

Rejestracja nie odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń, a zakwalifikowane na Festiwal szkoły otrzymają potwierdzenie do dnia 26 września 2016 roku.

Festiwal odbywa się w ramach projektu Potęga matematyki, sfinansowanego przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznań.

image description

Warsztaty dla nauczycieli matematyki i informatyki

W imieniu władz Wydziału Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu oraz Poznańskiej Fundacji Matematycznej zapraszamy do udziału w warsztatach dla nauczycieli matematyki i informatyki.

Zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu zatytułowanym ,,Meandry definicji”, które poprowadzi dr Krzysztof Ciesielski, pracownik Instytutu Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, popularyzator matematyki, autor wielu książek m.in. „Bezmiar matematycznej wyobraźni”, czy „Matematyczna bombonierka”.

Jedną z podstawowych cech, a także i zalet, matematyki to fakt, że jest ona nauką dokładną i precyzyjną. Przeprowadzamy ścisłe rozumowania, a obiekty, którymi się zajmujemy, to – z wyjątkiem niektórych pojęć pierwotnych – obiekty precyzyjnie zdefiniowane. Ale… czy rzeczywiście nie ma z tym kłopotów? Okazuje się, że nieraz możemy się spotkać z zaskakującymi sytuacjami. A gdy jeszcze czasami zaczną się na pewne tematy wypowiadać osoby gorzej znające się na matematyce… O pewnych takich definicjach będzie mowa, w szczególności o takich pojęciach jak procent, trapez czy funkcja okresowa. Pojawią się też oryginalne ,,zdarzenia z życia”.

Obok wyszczególnionego wyżej tematu można będzie porozmawiać o innych sprawach, prelegent jest przewodniczącym Komitetu Okręgowego Olimpiady Matematycznej w Krakowie oraz autorem książek popularyzujących matematykę.

Spotkanie odbędzie się 17.10.2016 roku, w godz. 16.00-19.00 w sali A1-33/34 na Wydział Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu, ul. Umultowska 87.

Rejestracja na wydarzenie odbywać się będzie przez formularz zgłoszeniowy dostępny ze strony https://rejestracja.matematyka.poznan.pl/pfm/wydarzenia/wydarzenia/szczegoly/13 od poniedziałku 26 września 2016 roku.

Warsztaty odbywają się w ramach projektu Potęga Matematyki.

Zaproszenie na kolejne warsztaty dla nauczycieli matematyki i informatyki

W imieniu Poznańskiej Fundacji Matematycznej oraz władz Wydziału Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu zapraszamy do udziału w warsztatach dla nauczycieli matematyki i informatyki. Zajęcia zatytułowane „Warto spróbować inaczej” poprowadzi dr Wiktor Bartol, emerytowany wykładowca Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, doświadczony nauczyciel matematyki, redaktor miesięcznika Delta, a także tłumacz literatury popularnonaukowej z matematyki. Pozycje w jego dorobku to między innymi „Księga Liczb”, „50 teorii matematyki, które powinieneś znać”, „Szczęśliwy X” – jedna z najlepszych pozycji z zakresu dydaktyki matematyki oraz „Alan Turing – Enigma”.

Czytaj dalej

Warsztaty dla nauczycieli — zaproszenie

W imieniu naszym oraz władz Wydziału Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu zapraszamy do udziału w warsztatach dla nauczycieli matematyki i informatyki.

Zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu zatytułowanym „Matematyka z tablicą interaktywną”, które poprowadzi dr inż. Krzysztof Winnicki.

Celem warsztatów będzie nabycie umiejętności pracy z oprogramowaniem do tablicy interaktywnej na przykładzie uniwersalnych programów OpenSankore (będącym oprogramowaniem open source) oraz RealTime Board (działającego w tzw. chmurze). Uczestnicy będą mieli okazję do zapoznania się z budową, dostępnymi funkcjami i możliwościami wymienionych programów, jak również wykonania przykładowych ćwiczeń oraz elementów interaktywnych do wybranego tematu lekcji z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Ważnym elementem poznawanych programów jest ich wspomniana uniwersalność, tzn. mogą być uruchamiane i wykorzystywane na każdej tablicy, niezależnie od jej producenta oraz wykorzystywanego systemu operacyjnego.

Spotkanie odbędzie się 3 czerwca 2016 r., w godz. 16.30-19.00 w sali A0-1 budynku Wydział Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu, ul. Umultowska 87.

Rejestracja na wydarzenie odbywać się będzie przez formularz zgłoszeniowy dostępny ze strony https://cirrus.wmi.amu.edu.pl/i/wydarzenia/ od wtorku 10 maja 2016 r.

Warsztaty dla nauczycieli – 14 marca 2016

Szanowni Państwo,

w imieniu władz Wydziału Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu oraz Poznańskiej Fundacji Matematycznej zapraszamy do udziału w warsztatach dla nauczycieli matematyki i informatyki.

Zapraszamy Państwa na trzecie szkolenie z cyklu „Nowoczesne metody tworzenia materiałów dydaktycznych„.

Tym razem będzie ono poświęcone publikowaniu treści za pomocą platformy blogowej WordPress. Podczas spotkania pokażemy, w jaki sposób można założyć takiego bloga oraz jak skonfigurować go w taki sposób, żeby łatwo zamieszczać tam treści matematyczne. Pokażemy również jak wykorzystać do tego celu LaTeX oraz Geogebrę.

Głównym celem szkolenia będzie skonfigurowanie bloga w taki sposób, żeby po zajęciach każdy uczestnik mógł tam zamieszczać dowolne treści.

Spotkanie odbędzie się 14.03.2016 roku, w godz. 17.15-19:00, Sala A0-1.

Miejsce – Wydział Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu, ul. Umultowska 87

Rejestracja na wydarzenie odbywać się będzie przez formularz zgłoszeniowy dostępny ze strony https://cirrus.wmi.amu.edu.pl/i/wydarzenia/ od 3 marca 2016 r.

Łączę pozdrowienia,

Edyta Juskowiak

Warsztaty odbywają się w ramach projektu „Matma jest super”. Środki finansowe na projekt pozyskała PFM od Miasta Poznań.

logo_POZnan_PL_prawa_www_RGB

Warsztaty dla nauczycieli – 15 lutego 2016 r.

W imieniu władz Wydziału Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu oraz Poznańskiej Fundacji Matematycznej zapraszamy do udziału w warsztatach dla nauczycieli matematyki i informatyki.

Zapraszamy Państwa na drugie szkolenie z cyklu „Nowoczesne metody tworzenia materiałów dydaktycznych”.

Podczas warsztatów uczestnikom przedstawione zostaną możliwości wykorzystania środowiska LaTeX do tworzenia materiałów dydaktycznych. Omówiony zostanie proces instalacji oraz wskazane zostaną popularne edytory wspomagające tworzenie tekstów. Pracując na przykładowych materiałach uczestnicy nauczą się jak tworzyć materiały edukacyjne, w których osadzone są wzory matematyczne, elementy graficzne.

Spotkanie odbędzie się 15.02.2016 roku, w godz. 17.15-20:00, Sala A0-1.

Miejsce – Wydział Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu, ul. Umultowska 87

Rejestracja na wydarzenie odbywać się będzie przez formularz zgłoszeniowy dostępny ze strony https://cirrus.wmi.amu.edu.pl/i/wydarzenia/ od 26 stycznia 2016 r.

UWAGA: Pierwszeństwo udziału w tym spotkaniu mają uczestnicy warsztatów z GeoGebry prowadzonych przez dr. Rzonsowskiego, które odbyło się 11 stycznia br. na WMiI UAM.

Warsztaty odbywają się w ramach projektu „Matma jest super”. Środki finansowe na projekt pozyskała PFM od Miasta Poznań.

logo_POZnan_PL_prawa_www_RGB

Warsztaty dla nauczycieli

W imieniu władz Wydziału Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu oraz Poznańskiej Fundacji Matematycznej zapraszamy do udziału w warsztatach dla nauczycieli matematyki i informatyki.

Organizujemy dla Państwa cykl warsztatów pod tytułem „Nowoczesne metody tworzenia materiałów dydaktycznych”, które poprowadzi dr Piotr Rzonsowski, pracownik Wydziału Matematyki i Informatyki UAM.

Podczas pierwszego spotkania zostanie omówiony program GeoGebra, do udziału w zajęciach nie jest wymagana znajomość programu.

Na warsztatach:

  • przedyskutowane zostanie zagadnienie instalacji programu, będzie można zainstalować GeoGebrę na własnym laptopie;
  • przedstawiony zostanie interface oraz podstawowe tryby pracy programu;
  • wykonamy kilkanaście ćwiczeń, które pozwolą zaznajomić się z podstawowymi funkcjami w trybie grafiki 2d;
  • przedstawione zostaną sposoby wykorzystania GeoGebry w celu zobrazowania zadań związanych z tematem przekształceń wykresów funkcji (na przykładzie zadań);
  • przedstawione zostaną konstrukcje brył; * Nauczymy się zamieszczać przygotowane przykłady w internecie w celu udostępnienia ich uczniom.
  • spotkanie odbędzie się 11.01.2016 roku, w godz. 17.15-19:15, Sala A0-1.

Miejsce – Wydział Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu, ul. Umultowska 87

Rejestracja na wydarzenie odbywać się będzie przez formularz zgłoszeniowy dostępny ze strony https://cirrus.wmi.amu.edu.pl/i/wydarzenia/ od 17 grudnia 2015 r.

Podczas kolejnych dwóch spotkań, które zaplanowane zostały na luty i marzec 2016,zostaną omówione następujące tematy:
LaTeX, jako najprzyjaźniejszy sposób zapisu treści matematycznych (warsztaty przewidziane na luty);
Wordpress, jako proste środowisko publikowania treści (nie tylko matematycznych) w internecie.

Edyta Juskowiak

Warsztaty odbywają się w ramach projektu „Matma jest super” . Środki finansowe na projekt pozyskała PFM od Miasta Poznań.

logo_POZnan_PL_prawa_www_RGB

Warsztaty dla nauczycieli

Szanowni Państwo,

w imieniu władz Wydziału Matematyki i Informatyki UAM oraz Poznańskiej Fundacji Matematycznej serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach dla nauczycieli matematyki oraz informatyki.

Spotkanie zatytułowane „Tworzenie edukacyjnych materiałów e-learningowych w eXe„, poprowadzi dr Mirosława Kołowska-Gawiejnowicz, dr nauk matematycznych, wykładowca na Uniwersytecie Poznańskim im. Adama Mickiewicza, pracownik Zakładu Teorii Obliczeń na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM.

Na warsztacie zostanie zaprezentowane jedno z narzędzi służących do tworzenia materiałów edukacyjnych. Jest to program eXe (eLearning XHTML editor), dystrybuowany na licencji Open Source. Pozwala on na tworzenie zasobów e-learningowych bez potrzeby znajomości języka HTML. Można tworzyć w nim materiały edukacyjne na potrzeby jednej lub wielu lekcji, wykorzystując takie multimedia jak obrazy, filmy, animacje, pliki dźwiękowe lub treści publikowane w sieci, na przykład artykuły z Wikipedii czy filmy z Youtube. Ważną funkcjonalnością programu jest możliwość tworzenia testów: jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, prawda-fałsz lub na wypełnianie luk.

Materiały przygotowane w eXe można zapisać jako zestaw plików HTML do umieszczenia w zasobach WWW, w standardzie SCORM (Sharable Content Object Reference Model), który jest standardem umożliwiającym umieszczenie zasobów na większości platform zdalnego nauczania lub też (w najnowszej wersji programu) wyeksportować jako książkę elektroniczną w standardzie EPUB.

W czasie warsztatów Słuchacze będą tworzyć prosty projekt edukacyjny w eXe z elementami multimedialnymi i testami.

Spotkanie odbędzie się  27.11.2015,  godz. 16:00-19:00, s. A0-1

Miejsce – Wydział Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu, ul. Umultowska 87

Rejestracja na wydarzenie odbywać się będzie przez formularz zgłoszeniowy dostępny ze strony https://cirrus.amu.edu.pl/i/wydarzenia/ od wtorku 10 listopada 2015 r.

Łączę pozdrowienia,
Edyta Juskowiak

Warsztaty odbywają się w ramach projektu „Matma jest super” . Środki finansowe na projekt pozyskała PFM od Miasta Poznań.

logo_POZnan_PL_prawa_www_RGB

„Bryły w plasterkach” i warsztaty dla nauczycieli – galeria zdjęć – 09 czerwca 2015 r.

Galeria zdjęć z wykładu ,,Bryły w plasterkach” oraz z warsztatów dla nauczycieli, które odbyły się dnia 9 czerwca 2015 na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM.

 

Warsztaty dla nauczycieli – 09.06.2015

Szanowni Państwo,

w imieniu władz Wydziału Matematyki i Informatyki UAM oraz Poznańskiej Fundacji Matematycznej serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach dla nauczycieli matematyki oraz informatyki.

Spotkanie zatytułowane „Mecz matematyczny jako forma pracy z uczniem zdolnym (i nie tylko)” poprowadzą mgr Małgorzata Mikołajczyk wraz z nauczycielami odpowiedzialnymi za organizację Wielkopolskich Meczów Matematycznych.

Pani Małgorzata Mikołajczyk to polska matematyczka, dydaktyk i popularyzator matematyki, kierownik Pracowni Dydaktyki Matematyki Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Autorka ponad 200 publikacji naukowych i popularnonaukowych. Organizatorka wielu popularnych konkursów matematycznych m.in. Dolnośląskich Meczów Matematycznych, Maratonu Matematycznego, czy Wrocławskich Matematycznych Marszów na Orientację. Redaktor naczelny Magazynu Miłośników Matematyki i Wrocławskiego Portalu Matematycznego. Za działalność popularyzatorską i edukacyjną wyróżniona w 2006 roku medalem Komisji Edukacji Narodowej, w 2010 roku Nagrodą Prezydenta Wrocławia oraz w 2012 roku nagrodą główną im. Samuela Dicksteina Polskiego Towarzystwa Matematycznego.


Podczas warsztatów zostanie Państwu przybliżona historia i rola meczów matematycznych, omówione zostaną zasady organizacji tego nietypowego konkursu, a także kryteria oceny.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie https://matematyka.poznan.pl/2014/03/28/mecz-matematyczny/

Spotkanie odbędzie się we wtorek, 9 czerwca 2015 roku, na Wydziale Matematyki
i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Umultowska 87.

Plan spotkania:

16.00 – 17.00 – część I (Aula C)

przerwa na kawę (Klub Profesorski)

17.15 – 19.00 – część II (Aula C)

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 1 czerwca 2015 roku.

Znajduje się on na stronie https://cirrus.wmi.amu.edu.pl/i/wydarzenia/

Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z panią dr Edytą Juskowiak (WMI UAM).

Warsztaty dla nauczycieli są realizowane dzięki środkom finansowym pozyskanym przez Poznańską Fundacje Matematyczną od Miasta Poznania, na realizację projektu „Matma jest super”.

logo_POZnan_PL_prawa_www_RGB

Do góry