Poznański Portal Matematyczny

Warsztaty

Warsztaty dla nauczycieli 11.06.2018: zdjęcia

Poniżej załączamy relację zdjęciową z warsztatów dla nauczycieli poprowadzonych przez panią Alinę Gościniak w dniu 11 czerwca 2018 roku.

 

Warsztaty dla nauczycieli: Nauczanie informatyki na różnych etapach edukacji

Zapraszamy do udziału w ostatnich w tym roku akademickim warsztatach dla nauczycieli, zatytułowanych

Nauczanie informatyki na różnych etapach edukacyjnych – warsztat nauczyciela,

które poprowadzi pani Alina Gościniak – nauczycielka informatyki, techniki oraz technologii informacyjnej.

Pani Alina Gościniak pracuje w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ponadto jest:

– Stypendystką Fundacji im. Jana Łukasiewicza (stypendia dla nauczycieli przyczyniających się do sukcesów polskiej informatyki).
– Współautorką zbioru zadań maturalnych z informatyki.
– Autorką opracowania innowacji pedagogicznej Informatycznej Klasy Akademickiej (IKA).
– Egzaminatorem maturalnym z informatyki.

Celem warsztatów będzie omówienie zagadnień związanych ze zmianami w podstawie programowej, przykładów dobrych praktyk w realizacji zajęć oraz warsztatu pracy nauczyciela informatyki i oceny jakości pracy szkoły.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 11.06.2018 roku, w godz. 16.30 – 19.00 .

Miejsce: Wydział Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu, ul. Umultowska 87, Sala D1.

Rejestracja na wydarzenie odbywa się przez formularz zgłoszeniowy

Warsztaty dla nauczycieli w 2018 roku są współfinansowane przez Fundację Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach projektu konkursowego FUND_AKCJA.

Warsztaty LEGO Education Makerspace

Zapraszamy do udziału w warsztatach LEGO Education Makerspace STEAM – cała PARA w edukację! prowadzonych przez pana Jakuba Piaseckiego, certyfikowanego trenera Akademii LEGO® Education, współorganizatora polskiej edycji międzynarodowego konkursu FIRST® LEGO® League, współorganizatora Wielkopolskiej Ligii Robotyki.

MAKERSPACE to koncepcja przestrzeni zaaranżowanej do pracy projektowej z obszaru STEAM (z ang. Science, Technology, Engineering, Art/Design i Mathematics), która służy odkrywaniu, tworzeniu, uczeniu się i dzieleniu swoimi osiągnięciami. Adresowana jest do dzieci, młodzieży i dorosłych, a umiejscowiona może być w szkole, bibliotece lub funkcjonować niezależnie.

Sprzyja ona wyzwalaniu twórczości i kreatywności uczniów, co możliwe jest między innymi przez zastosowanie w MAKERSPACE rozwiązań LEGO® Education, które zawsze starają się łączyć efektywną edukację z mądrą zabawą.

Podczas warsztatów będzie można sprawdzić czym jest MAKERSPACE przechodząc drogę od zdefiniowania problemu do stworzenia prototypu rozwiązania, by na końcu skonfrontować uzyskaną koncepcję z pomysłami innych i to wszystko z użyciem klocków i powszechnie dostępnych przedmiotów codziennego użytku.

Spotkanie odbędzie się w piątek 20.04. 2018 roku, w godz. 17.00 – 19.15.

Miejsce – Wydział Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu, ul. Umultowska 87, sala A2-24.

Rejestracja na wydarzenie odbywa się przez formularz zgłoszeniowy dostępny ze strony

Liczba miejsc jest ograniczona, w przypadku większego zainteresowania rozważamy powtórzenie warsztatów.

Warsztaty dla nauczycieli z programowania na platformie PixBlocks

Zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu z dr. Krzysztofem Krzywdzińskim , adiunktem w Zakładzie Teorii Algorytmów i Bezpieczeństwa Danych na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu.

Temat warsztatów:

Programowanie na platformie PixBlocks

W trakcie warsztatów przedstawione zostanie najnowsze narzędzie do nauki programowania przez dzieci – platforma PixBlocks. Jest to narzędzie dedykowane dla wszystkich poziomów edukacji umożliwiające zarówno kodowanie blokowe jak i tekstowe. Wprowadzone zostaną podstawowe pojęcia programistyczne, a następnie przeprowadzone warsztaty w rozwiązywaniu przykładowych zadań na platformie. Prelegent przekaże uczestnikom swoje doświadczenia dotyczące kolejności wprowadzenia pojęć programistycznych i trudności jakie można napotkać w nauczaniu programowania.

Każdy uczestnik warsztatów otrzyma bezpłatną wielostanowiskową licencję na platformę PixBlocks.

Spotkanie odbędzie się w sobotę 17.03. 2018 roku, w Sali D1 w godz. 10.30 – 14.00.

Miejsce – Wydział Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu, ul. Umultowska 87

Rejestracja na wydarzenie odbywa się przez formularz zgłoszeniowy.

Warsztaty komputerowe dla nauczycieli

W dniu 2 lutego 2018 roku w sali D1 w WMI UAM w godzinach 17:00−19:15 odbędą się warsztaty z dr. Bartoszem Naskręckim z WMI UAM. Tytuł zajęć to

Rozwiązywanie zadań szkolnych z SAGE.

Streszczenie: W trakcie zajęć będziemy kontynuować naukę pakietu matematycznego SAGE do przeprowadzania obliczeń symbolicznych. Naszym celem będzie rozwiązanie kilku klasycznych zadań z matematyki szkolnej, wykorzystując całą moc obliczeń symbolicznych na komputerze. Omawiane tematy będą dotyczyły m. in. przekrojów brył i pól, wzajemnego położenia płaszczyzn oraz własności trójkątów na płaszczyźnie. W czasie zajęć wykorzystamy podejście, w którym eksperymentujemy z obliczeniami numerycznymi, aby wyrobić sobie intuicję ostatecznego teoretycznego rozwiązania.

Rejestracja na wydarzenie odbywa się przez formularz zgłoszeniowy.

Konferencja O nauczaniu i uczeniu się informatyki inaczej.

Zapraszamy do wzięcia udziału w  konferencji

O nauczaniu i uczeniu się informatyki inaczej – jak uczyć programowania,

która odbędzie się 20 stycznia 2018 roku na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu.

Konferencja skierowana jest do wszystkich nauczycieli informatyki, matematyki i innych przedmiotów.

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne, a jej organizatorami są: WMiI UAM, PFM oraz  ODN w Poznaniu.

Szczegóły  można znaleźć pod adresem: http://inaczej.wmi.amu.edu.pl/program/

Rejestracja na konferencję odbywa się poprzez stronę http://inaczej.wmi.amu.edu.pl/rejestracja/

 

Konferencja została przygotowana w ramach realizacji projektu Potęga Matematyki 2017, finansowanego ze środków z budżetu Miasta Poznania.

Rozwiązywanie problemów matematycznych z Computer Algebra System — relacja z warsztatów

W dniu 18 grudnia 2017 roku odbyły się warsztaty do nauczycieli prowadzone przez dr. Bartosza Naskręckiego z WMI UAM. Zapraszamy do obejrzenia kilku zdjęć z wydarzenia.

Matematyka na Klik – podsumowanie

W listopadzie i grudniu gościliśmy uczniów na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM podczas Warsztatów z Matematyki na Klik. W ramach spotkań uczniowie pod kierunkiem dr. Bartosza Naskręckiego z WMI zapoznali się z trudną sztuką rozwiązywania problemów matematycznych z wykorzystaniem pakietów komputerowych. Spotkania dotyczyły złożoności obliczeniowej oraz obliczeń symbolicznych w pakiecie SAGE. Podczas praktycznych zajęć komputerowych uczniowie w dwóch grupach  odbyli 6 godzin intensywnego szkolenia z rozwiązywania zadań. Załączamy relację z tych zmagań matematycznych.

 

Warsztaty dla nauczycieli − Rozwiązywanie problemów matematycznych z Computer Algebra System

W dniu 18 grudnia 2017 roku w sali D1w WMI UAM w godzinach 17:00−19:15 odbędą się warsztaty z dr. Bartoszem Naskręckim z WMI UAM. Tytuł zajęć to Rozwiązywanie problemów matematycznych z Computer Algebra System.

Streszczenie. Celem warsztatów będzie zaznajomienie nauczycieli z wykorzystaniem tzw. ,,computer algebra systems” do rozwiązywania konkretnych problemów matematycznych. W trakcie zajęć omówimy przygotowanie programu, który wspiera rozwiązanie teoretyczne zagadnienia i zaznajomienie się z metodą „eksperymentalnej” pracy w matematyce, gdzie stawiane hipotezy weryfikujemy za pomocą obliczeń komputerowych, a następnie rozwiązujemy problem w sposób ścisły i weryfikujemy obliczenia za pomocą programu komputerowego. Nacisk będzie położony na praktykę rozwiązywania konkretnych problemów i pogłębienie wiedzy, która pojawia się na lekcjach matematyki. Wykorzystamy wszystkie dostępne w takich pakietach środki czyli możliwość programowania, wizualizacji problemu i przeprowadzenia symbolicznych obliczeń. Wszystko to będzie przeprowadzone w bezpłatnie dostępnym środowisku, które później można wykorzystać w dalszej pracy z uczniem.

Rejestracja na wydarzenie odbywa się przez formularz zgłoszeniowy.

Skończone geometrie: nieskończone źródło inspiracji

W dniu 20 listopada 2017 roku na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM odbyły się warsztaty dla nauczycieli zatytułowane Skończone geometrie: nieskończone źródło inspiracji. Zajęcia prowadził prof. dr hab. Tomasz Szemberg.

Poniżej prezentujemy kilka zdjęć z warsztatów.

Informatura 2017

W 2014 roku w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się pierwsze edycja Informatury. Wówczas do próbnego egzaminu maturalnego na uniwersyteckim kampusie Morasko przystąpiło ponad 70 uczniów z poznańskich i podpoznańskich szkół, a w warsztatach dla nauczycieli, które odbywały się równolegle, wzięło udział kilkunastu doświadczonych dydaktyków informatyki.

Dwa lata od pierwszej edycji Informatura wróciła na poznańską mapę wydarzeń edukacyjnych. Dzięki finansowaniu pozyskanemu od Miasta Poznania przez Poznańską Fundację Matematyczną, Informatura stała się częścią projektu „Potęga matematyki” i może znów służy uczniom i nauczycielom. W tym roku mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w trzeciej edycji wydarzenia.

O projekcie

Próbny egzamin maturalny z informatyki odbędzie się dnia 8 grudnia 2017 r. w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Umultowska 87 (Kampus Morasko). Udział w wydarzeniu wymaga wcześniejszej rejestracji.

Szczegółowy harmonogram wydarzenia i informacje o zapisach znajdują się na stronie projektu.

Galeria zdjęć

Skończone geometrie: nieskończone źródło inspiracji − warsztaty dla nauczycieli matematyki i informatyki

W poniedziałek 20 listopada 2017 roku w godz. 16:30−19:15 na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu przy ul. Umultowskiej 87 odbędą się warsztaty dla nauczycieli matematyki i informatyki prowadzone przez prof. dr. hab. Tomasza Szemberga.

Temat spotkania to ,,Skończone geometrie: nieskończone źródło inspiracji”.

Streszczenie: Celem warsztatów będzie zapoznanie z modelami geometrii skończonych, tj. takich, w których cała przestrzeń składa się ze skończonej liczby punktów. Szczególna uwaga będzie poświęcona incydencjom w takich geometriach, czyli wzajemnemu położeniu punktów i prostych. Przedstawię także jak te konstrukcje wiążą się z postawionym przez Eulera problemem 36 oficerów oraz pokażę, zaskakująco proste w sformułowaniu, problemy w geometriach skończonych, które pozostają otwarte od wielu lat.

Tomasz Szemberg jest dyrektorem Instytutu Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie oraz pracownikiem Katedry Geometrii UP.

Warsztaty organizowane są przez Wydziału Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu oraz Poznańską Fundację Matematyczną.

Rejestracja na wydarzenie odbywa się przez formularz zgłoszeniowy dostępny od 26 października 2017 roku.

Do góry