Poznański Portal Matematyczny

Matematyka i informatyka w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu − wczoraj, dziś i jutro

W dniu 26 października 2017 roku w Liceum Ogólnokształcącym św. Marii Magdaleny w Poznaniu profesor Magdalena Jaroszewska z WMI UAM wygłosiła odczyt ,,Matematyka i informatyka w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu − wczoraj, dziś i jutro”. W wykładzie wzięli również udział uczniowie VIII Liceum Ogólnokształcącego z Poznania.

Streszczenie wykładu. Na wykładzie zapoznajemy się z historią matematyki i informatyki na Uniwersytecie Poznańskim (od 1955 roku noszącym imię Adama Mickiewicza). Dowiadujemy się, jakie osoby wywarły znaczący wpływ na rozwój i poziom badań naukowych oraz kształcenia. Poznajemy sukcesy Wydziału, osiągnięcia pracowników (też inne ich oblicza) oraz sukcesy studentów. Wspomina się znanych, wybitnych absolwentów oraz ich osiągnięcia. Podkreśla się, co ludzkość zawdzięcza matematyce i informatyce.

Do góry