Poznański Portal Matematyczny

Nagrody Poznańskiej Fundacji Matematycznej

Komisja PFM ds. Nagród przyznała nagrody pieniężne trzem uczniom i dwóm nauczycielom.

Nagrodzeni uczniowie to:

  • Cezary Botta z Gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy
  • Patryk Matusiak oraz Kamil Piechowiak z VIII LO im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Nagrodzeni nauczyciele to:

  • mgr Magdalena Paul z VII LO im. Dąbrówki w Poznaniu
  • mgr Joanna Politarczyk z VIII LO im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Nagrody dla uczniów przyznano za uzyskane wyniki w zawodach matematycznych różnego rodzaju, zarówno ogólnopolskich, jak i regionalnych. Nagrody dla nauczycieli przyznano za opiekę merytoryczną sprawowaną nad młodzieżą startującą w konkursach matematycznych i za nieprzeciętne zaangażowanie w pracy z uczniami uzdolnionymi.

Wszystkim serdecznie gratulujemy przyznanej nagrody i życzymy wielu dalszych sukcesów!

Nagrody przyznano w ramach realizacji projektu Potęga matematyki 2017, finansowanego przez Urząd Miasta Poznania.

Do góry