Poznański Portal Matematyczny

Potęga Matematyki 2017

W grudniu 2016 pomyślnie zakończyliśmy realizację projektu miejskiego Potęga Matematyki. Naszym zadaniem było wspomaganie kształcenia wybitnie zdolnych uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych w zakresie matematyki. Projekt sfinansowano ze środków budżetowych Wydziału Oświaty Miasta Poznania.

Dzięki przychylności dyrekcji szkół, zaangażowaniu i pracy wielu nauczycieli i pracowników uczelni wyższych oraz innych osób, których nie sposób tutaj wszystkich wymienić, przeprowadzano w ramach tego projektu: konkursy matematyczne, wykłady popularnonaukowe, Festiwal Matematyki, zajęcia w szkołach w ramach kół matematycznych, a także Koło Olimpijskie z Matematyki. Powstał Poznański Portal Matematyczny, na którym regularnie umieszczaliśmy materiały edukacyjne, prezentacje filmowe z wykładów, artykuły popularnonaukowe z matematyki etc.

W tym roku znowu mamy szansę przygotowania wniosku konkursowego na realizację podobnego projektu: Potęga Matematyki 2017. Odpowiedni konkurs na realizację zadania publicznego został już ogłoszony przez Miasto.

Apelujemy i zachęcamy wszystkich z Państwa, a w szczególności nauczycieli i dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Poznania, a także popularyzatorów matematyki, do podjęcia współpracy z Poznańską Fundacją Matematyczną i aktywnego włączenia się do realizacji naszego projektu Potęga Matematyki 2017.

Do góry