Poznański Portal Matematyczny

I edycja konkursu o nagrodę im. Edyty Szymańskiej

Poznańska Fundacja Matematyczna ogłasza I edycję konkursu o nagrodę im. Edyty Szymańskiej na najlepszy wynik naukowy z zakresu matematyki i informatyki teoretycznej, uzyskany w latach 2015-2016 przez kobietę związaną z polskim środowiskiem matematycznym. Konkurs adresowany jest do wszystkich kobiet nie posiadających stopnia doktora habilitowanego, w tym do studentek i doktorantek.

Zgłoszenia kandydatek do nagrody zawierające krótki opis wyników należy wysyłać na adres rucinski@amu.edu.pl do 31 stycznia 2017 roku. Zgłoszenia może dokonać zarówno sama zainteresowana, jak i dowolna inna osoba zaznajomiona z wynikami kandydatki. Spośród zgłoszonych kobiet nagrodzona zostanie tylko jedna z nich wybrana przez kapitułę. Ogłoszenie nazwiska zwyciężczyni nastąpi nie później niż do końca lutego 2017 roku. Materialnym wyrazem nagrody będzie premia pieniężna w wysokości 3000 zł oraz zaproszenie do wygłoszenia wykładu wydziałowego w marcu lub kwietniu 2017 roku.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w regulaminie.


edytaszymanskaDr hab. Edyta Szymańska urodziła się 4 grudnia 1970 roku. Ukończywszy Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wlkp., w 1989 roku rozpoczęła studia na Wydziale Matematyki i Fizyki UAM w Poznaniu. Dyplom magistra matematyki oraz Medal UAM otrzymała w 1994 roku już na nowo powstałym Wydziale Matematyki i Informatyki. Jej praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. Karońskiego uzyskała nagrodę Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

W latach 1994–1999 była słuchaczką Studiów Doktoranckich na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu, w ramach których jeden semestr spędziła w Stanach Zjednoczonych na Emory University w Atlancie. Pod opieką prof. Karońskiego napisała rozprawę doktorską pod tytułem „Algorytmy równoległe znajdowania maksymalnych zbiorów niezależnych w hipergrafach liniowych”. Obroniła ją w 1999 roku.

Przez następne półtora roku przebywała na stanowiskach podoktorskich, najpierw w Georgia Institute of Technology w Atlancie, a następnie przez cały 2000 rok na Uniwersytecie w Lund, jako stypendystka Instytutu Szwedzkiego w ramach programu Visby. W latach 1999–2014 posiadała stanowisko adiunkta, a po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego w 2014 roku, przez ostatnie trzy miesiące życia, pracowała na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu.

Była cenioną i lubianą wykładowczynią. Jej autorskim wykładem były „Algorytmy probabilistyczne”. Wypromowała dziewięć prac magisterskich z informatyki. Kilkakrotnie prowadziła semestralne zajęcia na uczelniach Georgia Institute of Technology i Emory University w Atlancie. W swojej pracy naukowej skupiała się na teorii algorytmów rozproszonych i złożoności obliczeniowej problemów ekstremalnych w hipergrafach (kolorowania, skojarzenia doskonałe, cykle Hamiltona). W latach 2011–2015 kierowała projektem badawczym NCN „Algorytmiczne aspekty teorii grafów i hipergrafów w klasycznym i rozproszonym modelu obliczeń”. W 2012 roku otrzymała nagrodę naukową III stopnia JM Rektora UAM. Przez wiele lat była wydziałową koordynatorką programu Erasmus. Przetłumaczyła z języka angielskiego monografię, którą napisali Michael Mitzenmacher i Eli Upfal: „Metody probabilistyczne i obliczenia. Algorytmy randomizowane i analiza probabilistyczna”, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 2009.

Zmarła 18 marca 2015 roku po ponad trzyletnich zmaganiach z chorobą nowotworową. Zostawiła męża i 14-letniego syna.

Do góry