Poznański Portal Matematyczny

Muzyka generowana

W dniu 25 listopada 2016 roku na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM − ul. Umultowska 87 w Poznaniu − odbędzie się wykład popularnonaukowy ,,Muzyka generowana”. Wykład zostanie zaprezentowany dwukrotnie: o godz. 9:15 oraz o godz. 11:15 i jest adresowany do uczniów ponadgimnazjalnych.

Wykład jest elementem cyklu ,,Matematyka w muzyce i muzyka w matematyce”, a jego celem jest ukazanie związków i podobieństw pomiędzy tymi odległymi − na pozór − dziedzinami. Drugie spotkanie z matematyką i muzyką poświęcone będzie zdarzeniom losowym i ich odpowiednimi analogiami występującymi w szeroko rozumianych improwizacjach muzycznych. Podczas wykładu spróbujemy odpowiedzieć na pytanie: ,,Czy potrafimy wygenerować za pomocą komputera sensowną muzykę?”

Wstęp na każdy z wykładów jest bezpłatny, należy jednak zgłosić chęć uczestnictwa (max. 25 osób + 3 opiekunów) poprzez formularz rejestracji (rejestracja będzie czynna od 9 listopada 2016 od godz. 00:00 do 21 listopada 2016 roku do godziny 23:59).

Wydarzenie odbywa się w ramach projektu ,,Potęga Matematyki” finansowanego przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznań. Wykład ,,Muzyka generowana” jest efektem współpracy Poznańskiej Fundacji Matematycznej, Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Akademii Muzycznej im. Ignacego Paderewskiego w Poznaniu. Bezpośrednimi realizatorami wykładu są: mgr Jan Barański, pianista, pedagog Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu, dr Marek Kaluba z Instytutu Matematycznego PAN w Warszawie oraz Wydziału Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu. Koordynatorem cyklu ,,Matematyka w muzyce i muzyka w matematyce” jest dr Maciej Grześkowiak z Wydziału Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu.

1 odpowiedź

  1. […] W dniu 25 listopada 2016 roku na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu odbył się kolejny wykład z cyklu ,,Matematyka w muzyce i muzyka w matematyce”. […]

Komentarze są wyłączone.

Do góry