Poznański Portal Matematyczny

Rozpoczęły się Koła Matematyczne w poznańskich szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych!

W ramach współpracy PFM ze szkołami, w trzech poznańskich szkołach gimnazjalnych i ośmiu szkołach ponadgimnazjalnych, od września 2016 roku rozpoczęły się zajęcia pozalekcyjne Koła Matematycznego dla uczniów. Zajęcia są adresowane do uczniów uzdolnionych i zainteresowanych matematyką a prowadzą je nauczyciele z poszczególnych szkół. Do grudnia 2016 roku przeprowadzonych zostanie łącznie 360 godzin zajęć w ramach dwunastu Kół.

  • Szkoły ponadgimnazjalne: II, III, V, VI, VII, VIII LO w Poznaniu, LO św. Marii Magdaleny, Zespół Szkół Komunikacji
  • Gimnazja:
    Gimnazjum nr 12, Gimnazjum nr 58, Gimnazjum Dwujęzyczne im. Dąbrówki.

Bliższych informacji o terminach spotkań udzielają nauczyciele matematyki w wymienionych szkołach.

Prowadzenie zajęć w całości zostało sfinansowane przez Wydział Oświaty Miasta Poznań, w ramach realizacji projektu Potęga matematyki.
Logo Poznania

Do góry