Poznański Portal Matematyczny

Wykład „O zbiorze Cantora i trójkącie Sierpińskiego…” – 17.04.2015

W ramach spotkań dla licealistów z wykładowcami z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dnia 17 kwietnia 2015 roku odbył się w VIII Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu wykład:

pt. „O zbiorze Cantora i trójkącie Sierpińskiego czyli o tym jak się konstruuje fraktale”

wygłoszony przez prof. dr. hab. Leszka Skrzypczaka

Streszczenie wykładu:

Co to jest fraktal samopodobny? Jak można konstruować tego typu zbiory? Co to jest wymiar fraktalny? Na wykładzie postaram się odpowiedzieć na te pytania rozważając dwa proste przykłady fraktali: zbiór Cantora i trójkąt Sierpińskiego. W konstrukcji użyjemy rodzin odwzorowań, które są zarazem podobieństwami jak i odwzorowaniami zwężającymi. Fraktale powstają gdy tego typu odwzorowania składa się ze sobą nieskończenie wiele razy.

Do góry