Poznański Portal Matematyczny

Wykład „Liczby Fibonacciego” – 28.11.14

W ramach spotkań dla licealistów z wykładowcami z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dnia 28 listopada 2014 roku odbył się w VIII Liceum im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wykład:

pt. „Liczby Fibonacciego.”

wygłoszony przez prof. Pawła Domańskiego

Streszczenie wykładu:

Liczby Fibonacciego to ciąg liczb z których każda następna jest równa sumie dwóch poprzednich. Po raz pierwszy opisał je Leonardo z Pizy na przełomie 12 i 13 wieku. Ten prosty ale fascynujący przykład ciągu rekurencyjnego przyciągał uwagę wielu matematyków i ma zadziwiające własności. Zamierzam wyjaśnić metodę obliczania wyrazów ciągu i opisać własności podzielności elementów ciągu.

Zapraszamy również do odwiedzenia galerii zdjęć z wykładu.

Do góry