Poznański Portal Matematyczny

Wykład „O tym, jak Herakles walczył z Hydrą…”

W ramach spotkań dla licealistów z wykładowcami z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dnia 30 października 2012 roku odbył się w Liceum św. Marii Magdaleny w Poznaniu wykład:

pt. „O tym, jak Herakles walczył z Hydrą, czyli o potędze i słabościach matematyki”

wygłoszony przez prof. Romana Murawskiego.

Streszczenie wykładu:

W referacie zostanie pokazany kontekst, w jakim powstały twierdzenia Goedla o niezupełności. Naszkicowane zostaną same twierdzenia i ich dowody oraz pokazane ich uogólnienia. Na koniec zostaną omówione implikacje tych twierdzeń dla podstaw i filozofii matematyki, a także dla informatyki.

Do góry