Poznański Portal Matematyczny

Wykład „Liczby Fibonacciego”

W ramach spotkań dla licealistów z wykładowcami z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dnia 8 listopada 2012 roku odbył się w Liceum św. Marii Magdaleny w Poznaniu wykład:

pt. „Liczby Fibonacciego”

wygłoszony przez prof. Pawła Domańskiego.

Streszczenie wykładu:

Leonardo z Pizy na przełomie 12 i 13 wieku opisał ciąg liczb zwany dzisiaj ciągiem Fibonacciego. Ten fascynujący przykład ciągu rekurencyjnego przyciągał uwagę wielu matematyków i ma zadziwiające własności. Wykład poświęcony jest metodzie obliczania wyrazów ciągu i własnościom podzielności elementów ciągu.

Do góry